Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: ANLATIM ANLATIM ANLATIM(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
<< Önceki Sayfa   2
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 25-Eylül-2010 Saat 21:17
Merhaba Gelecek,
 
Anlatym üzerine bir dizi yazarak analitik düzlemin mantyksal kullanymy ki biz buna yöntembilimsel analiz diyoruz i?te bu i?i örneklemek süretiyle tanytmak ve ö?retmek istemi?tik.. ne kadar ba?aryly oldu bilmiyorum ama bu konu?ma hala bir monolog halinde durdu?una göre yapty?ymyz reklamda, gözle görülür, bir ilerleme olmady?yny anla?ylyyor.
Belki gözle görülmeyeni vardyr diye müteselli oluyoruz. Zaten bu konuda yakynmayy byrakty?ymyzy da ilan etmi?tik. ?imdi ANLATIM konusunda yeni yazy, tablo ve dizin eklemek suretiyle sana geçtmi?ten bir ileti göndermek için bu günü seçtim.
 
Anlatym sana ko?an bir anlamdyr.
 
Anlatymy anlatmak kolay de?ildir. Bilmek kolaydyr, bilmeyi bilmek zordur. Anlatymy anlatan bu yazy ve ?emalaryn anlatymy anlatmasynyn bir yolu, anlatym katmanlarynyn üstüne çykarak altyndaki katmanlary dile getirmek olmalydyr. Biz de burada bunu yaptyk nukta'dan nutka giden anlatym katmanlarynyn kalanlaryndan yani  kyyas, kelam, kelime, harf ve hatt katmalarynyn en altynda olan HATT katmanyna giderek orada olayyn tümünü göstermeye gayret ettik.
 
Bu gayreti bu dizin içindeki tablolary inceleyerek "anlam"ayy deneyebilirsiniz:
 
 
Arkada?laryma analitik düzlemin mantyksal kullanymyny anlamak için önce onun matematik kullanymyna bakmalaryna salyk verdim ve bu konuda herkese bir ileti gönderdim.  Bakalym sonucu ne olacak ? Hayyrlysy olsun. Sa?lycakla kalyn.
 


Düzenleyen osmanziya01 - 25-Eylül-2010 Saat 21:44
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
taharriyat
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 25-Kasım-2009
Gönderilenler: 26

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 24-Temmuz-2011 Saat 22:16

Anlatym, neyi açyklar ? Anlamy my yoksa amacy my ? Do?ru mu varsa gerçe?i mi ? diye sormu?sunuz  ?imdi bu dört terimi yöntembilimsel analize tabi tutalym:

 
GERÇEK
 
 
AMAÇ           anlatym        ARAÇ
 
 
DO?RU
 
 
Amaç olmadan araç, araç olmadan amaç olmady?yna göre anlatym bu ikisini de açyklayamaz.
 
Do?ru olmadan gerçek gerçek olmadan bulunmady?yna göre anlatym bu ikisini de açamaz.
 
ANLATIM yani söz dizimi yani beyan, açmasy yary açyklamasy dolayly bir ARAÇ'tyr.
 
Zaten, anlamy olmayan anlatymynda ANLAMI yoktur, de?il mi ?
 
Yani dil içinde hangi kö?eye dönsek o bizi ba?ka bir kö?eye götürüyor.
 
Demek dil ve dü?ünce TAHARRYYAT'a bir HARYTA de?il mi ?
 
 
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2295

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 25-Temmuz-2011 Saat 10:39
gerçek   DYZYM      iyi
 
 
BUYRUK    söz     BYLGY 
 
 
güzel     ANLAM    do?ru
 
Analizdeki amaç'y buyruk, araç'y da bilgi ile özde?le?tirir ya da "kökle?tirir" isek  BYLGY do?ru ve gerçek olmaladyr, BUYRUK iyi ve güzel olmalydyr, LUZUM'unu nazara alyrsak yukarydaki anlam çerçevesini elde ederiz. Söz-dimi ve anlam-bilimi DÖRTLÜ'sünde üçünü yerle?tirdi?imizde  ANLATIM  / beyan  teriminin yerine de söz / KELAM alyr.
 
Kelam hem bilgi ve buyruk ta?yr hem dizim GÖSTERGE'sini hem anlam GÖRÜNGÜ'sünü yüklenir.
 
Gerek gösterge / Y?ARET  gerekse görüngü / DELALET, mukabele ve mukayese aracyly?y ise bize bilgi sunan dolayymy  ve buyruk veren aracyly?y ile dilimizi ve dü?üncemizi belirlerler.
 
Sonuçla söylediklerimiz dinlediklerimiz ve konu?tuklarymyz dolayly, okuduklarymyz, yazdyklarymyz ve dü?ündüklerimiz aracylydyr.
 
Zaten dilin ve dü?üncenin bir örgü ve örtü ve sonuçta da bir PERDE oldu?unun ayyrdyna varyrsak BYLME'yi BYLMY? oluruz.
 
Ancak bu bize arayy?ymyzy durdurmamyzy  ve umidimizi yitirmemizi gerektirmez. 
 
Belki dil ve dü?ünce ötesini bir ba?ka perde açylyr belki dil bir ba?ka "?ekle" döner daha açyk ve seçik bir "anlatym"a dönü?ür.. hem biz bir terimi ba?ka ba?ka kavramy göstermek için kullanyyor ve bir tümceden ba?ka ba?ka anlamlar çykarmyyor muyuz ?
 
Hasyly belasyny arayan belasyny, mevlasyny arayan mevlasyny bulur.
 
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 27-Ekim-2012 Saat 12:57
 

ÇAKMAK TAŞI

 

YENYIN dizini içindeki dosyalar

uploads/20121027_125706_YENYIN.rar

 

 

Merhaba,

Hani bir söz vardır, hayali cihan değer...
Bu resmi oğlum görse etkilenmezdi.
Her ne kadar "çakmak" görmüş olabilirdi çocukluğunda fakat
resimdeki "çakmak"ı hiç görmediğinden hatırlayacağını da sanmıyorum.
Dünyamızda daha çok şeylerin silindiğini
fakat böyle resimleri görülünce ancak anlayabileceğimiz anlaşılıyor.


Çok teşekkür ederim unuttuğum geçmişten bir resimle onu anımsattığınız için.
Nisyanını unuttuk, belki bir gün hatırlamayı da unutabiliriz.
Gün gelecek unutma yerine bir başka çakmak; AD'ı,
anımsama yerine bir başka çakmak taşı; AR'ı konulacak
ve hatta onlarda daha uzak bir gelecekte "x' ve "y" olacak.

İsim'e ad arı verilmesini yadırgayanlar olduğu gibi,
harf'e ar adı verilmesini dahi yadırgayanlar olacak.
Bu gün ad, "ad"ını çoğu kimse benimsiyor fakat AR'ı yadırgayanlar hiç yok.
Çünkü "ar" adını benden ve bir kaç izleyenimden başkası bilmiyor.
Yani attığım bu ar daha tutulmadı.
Attığımı uydurdum mu ?
Yadırgayanların çoğu öyle görececek ve söyleyecekler.
Fakat tutulunca onun ARticle ile , hARf ile, ARaç ile, ARtist ile
Hasılı kARakter ile ilgisini görenler tutacak ve kullanacak
Ve türk dili bir yitiğini dahi bulacak.

Ne dedim. ne dedim.. "ar" ad'ı!

Evet, ar'ın adı var, ad'ın da ar'ı var.
Bir arı var, bir çicekten öbürünü uçuyor.

Bak gördün mü ? AR ile AD'ı bile kesin kes ayıramıyoruz, istesek bile.
Evet, harf, HARF'tir fakat kendisine işaret ettiği zaman İSİM olur.
ar, ad, un’utma ve an’ımsama.. yani şu dört kök..
şimdi bakın bunlara nasıl takla attırıyoruz:


AR ....................................... AD

-----------------AN-----------------

UN.........................................ÜN


Ar’ı anarsan, ad’ı unutursun.
Ad’ı anarsan, ar’ı unutursun.

Ya da

Ar’ı ünlersen , ad’ı unutursun.
Ad’ı ünlersen, ar’ı unutursun.


Bu yüzden bilmediğin yabancı dil GÜRÜLTÜ olur. Çünkü ar'ı tanımıyorsun.
Bu yüzden düşüncenin başına geçirilen DİL çorabını göremezsin. Çünkü ar'ı görmüyorsun.
Bu işin sırrı, AR'ı ünlemede.. zikİR'de.
Yani ünlemede…


Ad
Sıfat
Zamir
Zarf
Edat
Bağlaç
Fiil
ÜNLEM (nida)

Zaten ünlem, yedi tür sözcüğün SEKİZİNCİSİ..
Aslında en birincisi her şeyden önce.. savt, sada ve nida vardı..

 

Şimdi yukarıdaki şema temel alarak bir genişletme yapalım:

 

AR ...................,,ak.................... AD

yok-----------------OL-----------------var

UN....................,..
an.....................ÜN

Burada dilin “ol.an.ak”larını göstermeye çalıştım.

Var saydığımız ve yok sandığımız arasında

yaşadığımız var oluşun, bir yok ölüş olması için çabalıyoruz.

İmkandan Vucuba geçmek ve ilimden imana ilermek için

dil bir taht olarak kullanıp dünyayı inşa ederken

aynı zamanda ondan bir tahterevalli olarak yararlanıp

ahirete atlamak aslında keyifli bir uğraş olmalı.

Fakat ne yazık ki çoğumuz bunu kaçırıyor ve

dünyayı kendimize zehir ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.

OSMANZİYA

 

 

NOT:

Bu iletinin dizini içindeki dosyalarda yani levhalarda ANLAM üzerine çıktığımız yeni bir yolculuk notları var. Kaza ve Kader KALEM  ile Mahv ve İsbat LEVHA’sını anlama yolundaki bu anlamlandırma da  akibetimiz ve ahretimiz ne olacak bilmiyorum ? Ancak onun güzel ve iyi olmasını dilemeden başka bir şey elimden gelmez.  Burada birinci tekil şahıs değil de birinci çoğul şahıs kullandım.. çünkü biliyorum ki ben’den bize çıkamayanlar Salih dahi olsalar son uç yarım olacaktır. Allah tamamına erdirsin. Amin.

 Düzenleyen osmanziya01 - 27-Ekim-2012 Saat 14:09
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
<< Önceki Sayfa   2
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk