Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
İnsan Bilim
 YöntemBilim Forumu | İnsan Bilim | İnsan Bilim
Mesaj icon Konu: IDEOLOJI Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1437

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: IDEOLOJI
    Gönderim Zamanı: 10-Nisan-2018 Saat 12:26


İDEOLOJİ

IDEOLOJİ dizini içindeki dosyalar


20180410_122543_IDEOLOJI.rar

GÜNLÜK DİL.. BİLİM.. FELSEFE.. DİN.. bu dört bilgi ve dil katmanın çağımızdaki yansıması İDEO-LOJİ fikir ve ilim karması bir yapıdır. Ancak ham fikir ve safi ilim değildir. Fikir çamurunu ve ilim hamuruna katarak ortaya acaib ses getiren bir buzagı ortaya çıkardılar.. Musa gelene kadar ona tapmaya devam edecekler.. biz bu heykele İDEOLOJİ adını verdik.


İnsan aklı bilgilerini bütünler.. bilimlerini tümler.. her nesneyi ve kimseye kuşatacak.. her işi ve eylemi kaplayacak bir toplam kalite inşa eder.. öyle ki orada yarım kalan bir parça olmaz.. yarım kalan parçalar olmasa bile zihinde tamamlanır. Gelecekte yaşamasa bile gelecekte yaşanacak cenneti düşünür.. ihzar eder.. hazır eder ve onun için çalışır. Bu yokluktan varlığa kaçıştır.. bu dünyadan ahirete kaçıştır.. reel hukukunu tamamlayan ideal bir hukuku vardır.. pozitf biliminin öncesi olan negatif bir bilimi yani inancıda vardır.. bu ideal ve negatif ister kutsal olsun ister olmasın.. insanın toptan kabul ve toptan redd yanının yansıması olarak eşit değerdir.


Materyalistlerin idealistlerden idealist olmasının sırrı budur.. idealistlerin de realist olmasını sağlayan bu sırrın tersidir.. sırrın tersi aynadır.. insanlar birbirlerini kendilerini sır yaptıkları aynalarda görürler.. İdeoloji garip bir ayna.. ancak onun kendi sırrı teknolojidir. Teknoloji değiştikçe ideoloji.. ideoloji değiştikçe teknoloji de değişecektir.. bunun en İDEAL haline cennet.. ütopya.. godot.. tanrı gibi isimler verilir.Hasılı insanların görünen ideolojileri.. buz dağının görünen kısmıdır.. lakin bunun altında.. medeniyet, beşeriyet, evren yatar. Tanrı bu yatanları yaratandır ve bu nedenle tapılan.. biz onu insanda ESMA ve evrende HÜSNA olarak gördük.. ikisini de AYNA bildik.. lakin biz görüntüyle yetinmeyiz.. aslını isteriz.


Eskiden fikir ile uğraşmazdık fazla.. Risale-i Nur'ların verdiği fikir ve zikirler öylesine gönlümüzü doldurmuştu.. başkasına gereksinim fazla duymazdık.. lakin Safa Mursel'in Bediüzzaman Said Nursi ve DEVLET FELSEFESİ isimli yapıtını okuyunca.. yani onun dil, dünya ve din hakkındaki görüşlerini ve millet ve devlet hakkında düşüncelerini TOPLAM olarak okuyunca.. oh dedik reçete hazır.. şimdi sıra tedaviye geldi.. demek Sosyalistlerin bir Marksı.. kapitalistlerin ve masonların bir Comtu olduğu gibi biz müslümanların da bir İmamı vardı.. İmamı Nursî.. aslında bu zatların felsefeleri ve ideolojilerinden ziyade metodları ve yöntemleri vardır.. bu zatlar fikir binaları olan ideolojilerden ve mezheblerden ve izm'lerden ziyade ortak bir düşünme ve anlama yolu inşa ederler ve ONLARI İZLEYEN İNSANLAR bu yol ve yöntemleri kurarak fikir binalarını ve felsefelerini ve ideolojilerini ve sonuçta din olmayan yollarını çıkarırlar.


Örneğin Safa Mürselin DEVLET FELSEFESİ kitabı ne İmamı Nursiye ne de İslam Dinine ait bir kitapdır.. fakat hazır gömlekleri kullananlar için sahte ve kopye de olsa asıl yerine ikame edelirler.

Çoğunlukla ve genellikle bu dinden çıkarılan ve asıl din yerine ikame edilen yol, dinin kendisi karışır.. karışması da doğaldır.. çünkü dilin kendisi karıştırıcı ve yapıştırıcı ve göstericidir.. dilde ki her bir sözde ve tümcede ve yargıda bilgi ve buyruk taşınmakta.. değişken ve değer yüklenmektedir.. en azında bu dört unsur birbirine indirgenmez parçalar teşkil ederler. Bu nedenle dünyanın ve dinin bu karmaşıklığı, bizzat dilin kendisinden kaynaklanan bir sonuçtur.

Bu dediklerimi anlamak için dili kullananların dili bilmesi ve anlaması dışında onu "tanıması" gerekir ki bu da dil üzerinde durma ve onun üzerinde yoğunlaşmayla mümkündür.. bu uzmanlığı da elbette çok kimse gerekli görmeyecektir. Bunun içinde metni manadan ayırmayan taakkul düzeyi bu düzeye gelmemiş çoğu insan kitabın sözünü Kur'andan.. hocanın sözünü dinden, yazarın sözünü gerçekten.. alimin sözünü evrenden sayacaktır. Çünkü dinde uzmanlığı bulunmuyor   ve dilde tahkiki yoktur.. kendisinin taklidinden de habersizse artık onu ikna etmeniz olası değildir.

İmamı Gazali demiş..

Bir delille kırk alimi ilzam ettim.. bir cahili kırk delille yenemedim.

İnsanlar dilinin ve dininin cahili olunca.. ona kendi beğendiğinden farklı bir yolu ve mezhebi ve meşrebi ve ideolojiyi beğendirmek mümkün değildir. Belli bir kesim için ortak din haline getirilmiş dilin ya da dinin âmâdesinden emeğin ve özgürlüğün angajesinden ve adandığı ideolojisinden başka bir yolu seçmesi de mümkün değildir. Çünkü toplum ve medya onu çoktan özümlemiş ve kendine ben-zetmiştir.. işbu “ben” benzeyen ve benzetilen arasında bir borudan başkası değildir. Bu borular ve çizgiler ve vektörler birbirine eklenerek ortaya muazzam dn ve yol ve ideoloji savaşlar çıkarılabilir.

Hasılı burada benim yıllardır öttüremediğim bir borum var.. acaba diğer borulardan farkı nedir diye merak edenler işin içine girebilirler.

İdeoloji,   aynen teknoloji gibi bir uygarlık neticesi ve insanlık meyvesidir.
İnsanlar eski dinlerin, Musevi, İsevi ve Muhammedi tebligatın yerine ikame ettikleri yeni dinler nasyonalizm, kapitalizm ve sosyalizmi ifade ve ibare ettikleri kutsal olmayan metinlerin tümü ideolojidir.


Başka bir anlatımla bir medeniyet tabanı üzerine inşa edilen devlet binasın harcı ve malzemesi olarak kullandıkları fikirlerin ve düşüncelerin.. görüşlerin ve kuramların.. inançların ve ilkelerin tümü.. ister eski semavi dinlerden gelsin.. ister yeni arzî felsefelerden gelsin.. İdeoloji olarak tanımlanması mümkündür.

Aslında ortada tek bir din ve insanlar sayısınca yol olması gerekirken.. tam tersine insanlar sayısınca din ortaya çıkınca.. yollardan birkaç tanesi dile.. dine ve dünyaya hakim oldu.

İşte bu hakim yollara.. mezheplere.. mesleklere meşreplere.. izm’lere ideoloji deniliyor.
Ana hatları itibariyle üç yeni felsefe ve üç eski din ideoloji haline getirilebilir.
Hatta bu altı birimden yepyeni bir kombinezon ortaya çıkartılabilir.
Eğer ortada tek bir din olsa idi bunun bir sakıncası da yoktu.Bütün ayrık dillerin birbirine çevrilmesini temin eden ortak bir USUL tabanı olduğu gibi bütün ayrık dinlerinde birbirine çevrilmesin sağlayan ortak bir İMAN tabanı bulunabilir. Usulden gelen bilimi ve imandan gelen hukuku giderek daha sağlam ve sağlıklı hale getirdiğimizde zaten bu ortaya çıkacaktır.


Geriye de dine inanmayan ateist azınlığın diğer insanlarla birlikte güvenliğini ve gizliliğini ve özelliğini sağlamak kalacaktır. Ancak onlarında bir insan olarak düşünce hürriyeti ve inanç serbestliği vardır ve Allah’ı tanımasalar bile onun yerine ikame ettikleri bir inanç konusu yani imanları bulunmaktadır. Aslında onlarında herkes gibi bir yolları.. meslekleri, meşrebeleri ve izm’leri kısaca ideolojileri vardır.
Ancak bir zaman bütün dünyanın hakimi iken.. şimdi bütün insanların ortak bir dini olduğu için bu egemenliklerini yitirmişler çok ama çok küçük bir azınlık olarak kalmışlardır. Zaten eskiden de öyle idiler lakin insanlar sayısınca din olduğu için ve onların dini daha çok dünyaya dönük olduğu için dünyanın efendisi olmuşlardı..

Din..
Felsefe..
İdeoloji..

Bunları büyüten getiren bilim ve hukuk.
Bunların yetiştiren toprak ticaret ve siyaset.

Bu gün dünyada Müslümanlar.. masonlar ve Marksistler bu tanımladığım İDEOLOJİ’ye sahip angajeler olarak kendilerinin dünyasını dünyaya hâkim kılmaya âmâde olarak ölesiye KÜLTÜREL, POLİTİK VE ASKERİ bir savaşa adanmışlardır.

Bu savaş biraz daha ilerlerse cephe eski dinlerin ve yeni dinlerin savaşına dönüşebilir.
Oysa dil, din, emek ve özgürlük gibi ortak insani değerler ancak ve ancak BARIŞ ortamında gerçekleşir. Bunun için en kısa zamanda barış ortamının kurulması gerekir.
Bu nedenle savaşlar zaten barışı getirmek için yapılır.

Medeniyetler ve kültürler ve uluslar hukuken uzlaşma imkanının kaybolduğu zaman kuvvete ve savaşa baş vururlar. Savaş, hukuken haklının saptanamaması durumunda kuvvete aracılık verme zorunluluğundan çıkar.


İşte geleceğin savaşlarının iki enstrümanı vardır; birisi bu ideoloji ise değeri teknolojidir.
Hakkın ideolojisi ile kuvvetin teknolojisi ancak denge durumunda birbirinin varlığına izin verir.
Denge bozulursa ki çoğu zaman dünya da ve evrende kaos ve insanda ve toplumda patos halinde denge bozuktur. Çünkü kosmos ve homos içlerindeki nomos’dan kizibi henüz atamamışlardır.


Logos ve Sophos.. akıl ve hikmet.. hak ve hakikattan ayrılırsa hüsn ve hayrı yitirir.


Hasılı ideoloji.. delilerin biçtiği ve aptalların diktiği bir gömlektir.. ne yazık ki çok akıllı bu gömleği biçmek ve dikmekte tenbellik gösterdikleri için hazırlarıyla yetiniyorlar.

İşte YBA analiz bu gömlek biçme ve dikme işinin kolay bir yolunu göstererek insanları bu hazır gömleklerden kurtarma işine soyunmuştur.. bu yüzden gömleği de yoktur.. fakat gömlek giymediği içinde insanlar onu görememektedirler.

Fakat siz bu dizin ve başka dizinlerdeki tabloları versiyon sırasıyla izlemeyi.. imgelemeyi.. irdelemeyi ve incelemeyi sürdürdüğünüzde bu gömleksiz ideolojiyi göreceksiniz.. İnşaallah.   
   


Bilgi sevgi saygı ve sağlıcakla kalın.

Osmanziya

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE
semantik / anlambilimsel / MAANÎ yetersizliklerim
için düz yazıdan özür dilerim

.

NOT:
Evet, aslında benim kullandığım sistemde
cümleye, kelimeye hatta harfe de ihtiyaç yok…

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/
http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/
http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/
http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com
www.insan-bilim.com
www.osmanziya.com
www.mustafabugucam.com.trhttp://sites.google.com/site/yontembilim/
http://sites.google.com/site/insanilimDüzenleyen osmanziya - 11-Nisan-2018 Saat 00:58
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk