Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: YBA Projesi Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1615

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: YBA Projesi
    Gönderim Zamanı: 11-Aralık-2020 Saat 11:46
http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=1589&PN=1PROJE bir program içeriği taşır..

DAVA bir sav ya da tez ileri sürer..

GAYE gerçekleşmek için vasıta ve vesileler ihtiyaç duyar..

HEDEF sağlanması için kendisine kaynaklar gerekir..


Tüm bunlar bir tür fikirle beraber kısa, orta ve uzun vadede dilekleri ve istekleri barındır. Bu taleb ve arzuların yerine gelmesi için bir kişiden ziyade bu davaya adanmış bir ekibin ve aynı amacı edinmiş partinin varlığını gerektirir.


İşte biz KIRK SENE ÖNCE bunu sağlayacak bir AMAÇ bulduk. YBA öğrenme, kullanma ve yararlanmaya ÇALIŞMAK gayesi. Fakat bunun için önce ALIŞMAK gerekiyor.. ancak bundan öncede öğrenmeye ilgili.. kullanmaya meraklı ve yararlanma tutkulu kimseler.

Bu bizim hizbimiz.. şimdilik tek kişilik bir ordu.


Plan, proje ve program..
Vizyon, mesaj ve misyon..

Bu altı sözcüğün hiç biri TÜRKÇE değil.. ancak evrensel davalar, gayeler ve hedefler için kullanılan olmazsa olmaz terimlerdir. Bu terimler sadece bir mesaj iletisi olmaktan öte aynı zamanda kavramları da barındırır ki kavramlar da bir kurgusal düşünce nesneleri ve kılgısal dil varlıklarıdır.

Kavramlar anlamlı oldukları kadar adlar halinde görünürler. Ancak bu güne kadar ki hiçbir kimse anlamın, adın ve anlatımın KÖKÜNE kadar inilememiştir. YBA bu inişte ve arayışta bize hız ve kolaylık sağlayan anlam sürücümüz ve anlatım aygıtımız olabilir.

YBA (Yöntem Bilimsel Analiz)   Bizim 1990 dan beri başlayan davamız.. Yirmi sene önce nette sorgulama yaparken “Yöntem” yazdığınızda ilk başka www.yontembilim.com sayfam çıkardı.. o günden bu güne onu içimizde büyüte büyüt bu günlere getirdik.. lakin bir türlü doğuramamıştık. Fakat burada sözünü ettiğim TAM METİN kitabında haliyle ete ve kemiğe büründü burada adlarını sayamayacağım doğal ve törel çalışma ekibimle. Onlara minnettarım. Sizler bu projeyi daha iyi hale getireceğiz.. İnşaallah

Bilgi, sevgi, saygı ve sağlıcakla kalınız.                  YBA P R O J E S İ


YBA Yöntem Bilimsel Analiz Projesi
2-5 Eylül 2020 tarihinde Bandırma Üniversitesince düzenlenen
II ULUSLAR ARASI FİLOLOJİ KONGRES'ine sunulan proje Kongrenin Tam Metin Kitabında 201 nci sahifesinde yayımlandı:


https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/437/files/2nd%20BICOASP%20Proceedings%20Book.pdf


*ÖZET*

Yöntem konusunda ilk çalışma Aristotales’in ORGANON adlı yapıtıdır. Bu konuda ikinci gelişme SENTETİK ispatlanabilir hendeseyi ANALİTİK hesaplanabilir geometriye geçiren Descartes’ın MATEMATİKSEL koordinatlarıdır. YÖNTEM BİLİMSEL ANALİZ, «matematiksel» olarak kullanılan analitik düzlemi «metodik» hale getirerek onu hızlı bir anlam SÜRÜCÜ ve kolay bir anlatım AYGITI yapmıştır. Bu çalışmada METODİK kullanımın normları, formları, nosyonları ve modelleri anlatılmıştır. Metodik kullanma yaygınlaştığında ortaya çıkan görsel modellemenin felsefe ile din arasında ortak bir dile imkan vereceği düşünülmüştür.


*İÇİNDEKİLER*

Özet 1
Abstract 1
Giriş 2
01 Bilginin çift kutupluluğu 2
02. Zaman-mekan kadrosu 3
03 Görsel modelleme 11
04 Yatay ve Dikey çizgiler 12
05 YÖNTEMBİLİM’in genel ve özel bileşenleri 14
06 G e r ç e k 15
07 Yöntem bilim ne işe yarar? 17
08 Yöntem Bilimsel Analizi Öğrenme 18
Sonuç 19
K A Y N A K L A R 19

Bu sayfalarda yayımlanan metni değiştirilmiş ve geliştirilmiş olarak TABLOLARI ile birlikte sunacağız İnşaallah.*GİRİŞ*


USUL (method, yöntem) konusunda ilk çalışma Aristo'nun (MÖ 384– 322), 2400 yıl önce yazdığı ORGANON adlı yapıtıdır. Bu konuda ikinci gelişme bilimi SENTETİK ispatlanabilir hendeseden hesaplanabilir ANALİTİK geometriye geçiren Dekart'ın (1596-1650) 1611 yılında inşa ettiği MATEMATİK koordinatlarıdır.

Descartes’dan sonra da çeşitli mantıksal çalışmalar yapılmıştır. Ancak hiç biri EXCELL dışında Kartezyen koordinatlar kadar belirleyici olamamıştır. Artırılmış gerçeklik ve diğer bütün simülasyonlar yine bu koordinatların temeli analitik düzleme yaslanır.
Böylece MATEMATİK bilimi, analitik düzlemin bu kullanımıyla, BİLİM dili haline gelmiştir. Fakat arada geçen dört yüz yıl içinde çok yanlı ve yönlü; insan, dil, din, felsefe ve hikmet konu ve alanlarında yetersiz kalmıştır.

Yöntem Bilimsel Analiz dediğim çalışma, matematiksel olarak kullanılan ANALİTİK düzlemin mantıksal ve görsel kullanımını METODİK hale getirerek onu hızlı bir anlam sürücü ve kolay bir anlatım aygıtı yapmıştır.

GÜNLÜK DİLİN mantığı ve BİLİMSEL BİLGİNİN matematiği üstündeki çok yönlü ve yanlı dil ve din katmanlarında, felsefe ve hikmet konularında, fizik ötesi ve psik berisi alanlarında günlük dilin düz yazısı ile yapılan felsefi EDEBİYAT ve dinî VAAZ ile bir yere varılamayacağı artık anlaşılmıştır.

Günlük dilin düz yazısıyla yapılan bu edebiyat ve vaazın birbiri ile kıyasıya çatışan resmi teoloji ve filolojilerin insanı insandan uzaklaştıran ideolojilere malzeme hazırlamaktan başka bir hizmeti yok gibidir. Sivil filozofi ve teozofi ise zaten felsefi edebiyat ve dini vaaz ile günlük dile bağımlı hale gelmiştir. Eleştirilerim aşırı bir suçlama gibi görünse de bu resmi veya sivil dilin ya dinin hiçbir işe yaramadığı anlamına gelmediği gibi onların bu güne kadar bilimi ve hukuku inşa ettikleri ve bununla da ticaret ve siyasete ettikleri hizmet inkar edilmez.

Elbette bundan sonra da günlük dilin düz yazısının mantığı ve bilimsel dilin matematiği alanlarında yararlı ve verimli olmaya sürdürecektir. Ancak çok yönlü ve yanlı dil ve din ile felsefe ve hikmet alanlarında yeni bir dile, mantığa hatta matematiğe gereksinim vardır.
   
Şu kadar var ki teknolojinin akıllı cihazlar ve yapay zeka yoluyla dilden, bilgiden ve dünyadan faydalanma zihniyeti; insanı doğaya yabancılaştırmaktadır. Keza ideolojik yandaşlığın çıkardığı ayrışma ve buna bağlı olarak ilişkilerdeki bozulma dahi insanı insandan uzaklaştırmaktadır,   desem; bende günlük dilin felsefi edebiyatıyla abartmış olabilirim. Fakat aynı zamanda teknolojinin üretimle tüketimin bağlantısını sağlamak için bilgi toplumuna erişmek   ve ideolojinin eğitim ve yönetim ilke ve ülkülerinin yenilenmesini gerçekleştirecek hukuk devletine ulaşmak için de bir ihtiyacı dillendirmiş olurum: Felsefe ve Din KATMANLARI için ortak dil projesi. İşte YBA (Yöntem Bilimsel Analiz) bu gereksinimi karşılamaya aday bir projedir.


Osmanziya     İzmir-Üçyol 11.12.2020 TASHİH: 26.12.2020


Düzenleyen osmanziya - 26-Aralık-2020 Saat 10:49
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1615

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 20-Mart-2021 Saat 01:38
Selamün Aleyküm,

Değerli Arkadaşlar bu gün, 04.09.2020 günü saat 15.00 de yapılan sunumla YBA doğdu..
ELHAMDÜLİLLAH

Bu sunumu ve sunum metnini ekte gönderiyorum.

Bu bir başlangıç.. sırada kitap.. sonra atölye.. sonra okul.. var. İnşaallah.

Ancak okuldan önce kağıt ve kalemi elimize alıp YBA tablolarını yapmaya başlamamız gerekiyor.


Çünkü sunumda dediğim gibi:


   07 YONTEM BİLİM NE İŞE YARAR ?


Bu soruyla çok kez karşılaştım. “ÖĞRENME ve KULLANMA ve YARARLANMA” sürecinde YBA öğrenmeden ve kullanmadan ondan yararlanma olanağı bulamazsınız.” dedim ve sadece kuramsal OLANAKLARINI söylemekle yetindim.
Bunları DÖRT madde halinde sıralayabiliriz:
1.Yeni bir düşünme platformu oluşturma… Ve buna bağlı olarak..
2. Alanlar ve yöntemler ilişkisini kurma… Ve buna bağlı olarak..
3.Çok yönlülük ve yanlılıkla başa çıkma… Ve buna bağlı olarak..
4. DİN ve FELSEFE’yi ortak bir zeminde buluşturma.

ANALİTİK DÜZLEM'in dört kullanımı; görsel, mantıksal, matematiksel ve metodik kullanımından başka bir de beşinci kullanımı vardır ki bu her birimizde bulunan ÖĞRENME'dir.


İşte bu yetenek; öğrenmeyi öğrenmeye dönüştüğünde ortaya yapay zeka çıktı. Artık öğrenmeyi makinelere öğretiyoruz. Fakat öğrenmeden daha yüksek bir olanağı size söyleyeyim mi ? DÜŞÜNME !
İşte YBA sizi bunun daha HIZLI ve daha KOLAY yoluna çağırıyor.


08 YBA ÖĞRENME

YBA in genel bileşenleri olan ENSTRÜMANLARI ortak bilgilerimizdendir. Özel bileşenleri olan ARGÜMANLARINA gelince buradaki «nosyanlar» içerikli bilgiler değil biçimsel bilgiler ve reflekslerdir. Her aksiyomatikte olduğu gibi bu dilde de tanımlayan kodlar ile tanımlanan modlar arasında bulunan komutları yazabilmek gerekiyor. Bunun içinde programlama mantığı denilen onun tasarım alışkanlığını kazanmak lazımdır. Bu ise   çok sayıda modelleri görmek ve alıştırmalar yapmak ister ki bunun için yontembilim.com sitemde çok sayıda ÖRNEKLER bulunmaktadır.

Yöntembilimsel analizin esası olan görsel çözümleme, hepimizin düşünce tarlasında «bilim»in ve “hukuk”un sıhhat ve salahı olarak ekili bir tohumdur. Bu tohumlar ancak «hürriyet» ve «meşveret» ortamında   «iktisat» ve «adalet» koşullarında yeşerebilir. Saydığım altı kavram BARIŞIN garantisidir. Bunu yirmi sene önce webimde ULUSAL KALKINMANIN KOŞULLARI «bilgi toplumu ve hukuk devleti» olarak ifade etmiştim.
Bu sıhhat-ı HATT ve salah-ı HADD bileşkesini taşıyan çekirdek PROJE, gelecekte bir ekip tarafından çatlatılacak, ortaya çıkan “misil ve mesel ile timsal ve temsil” örgüsünün geleceğini gören bir gurubun eliyle   filizlenerek   önce kendi aralarında bir DİL haline getirilecektir. Sonra bu örgüleme bilimde yerleşip hukukta yaygınlaştığında, felsefe ve din arasında müşterek zemin haline dönüşecek. YBA düşüncesi böyle dil haline gelmeden önce bu gelecek PAZAR’ı gören ve ona risk sermayesi PARA’yı yatıran girişimcilerin de çıkabileceğini düşünüyorum.

Bu YBA Projesinin bu   Parti, Para ve Pazar aşamalarıyla halka mal edilmesi şimdilik bireysel bir davam ve PPPP rüyası olarak görünmektedir. Ancak yıllar içinde formlar ve normlar   özümlendiğinde ENSTRÜMANLARI ortak lisanın kolay ANLATIM AYGITI olacak. Nosyonlar ve örnekler eğer anlaşılır ve açılırsa   ARGÜMANLAR çok yönlü ve yanlı konularda, alanlarda ve katmanlarda   hızlı ANLAM SÜRÜCÜSÜ halini alacaklar.

Umuyorum ki bu   YBA ÖRGÜLEMESİ bir gün herkesin kullanımına açık bir YÖNTEM olabilir. Belki de felsefe ve din arasında HİKMETİN ortak bir lisanı haline gelebilir, diye bekliyorum.

09 SORU VE CEVAP

Kendi düşüncelerinizin değiştirilmesi ve düzeltilmesi..
başkalarının görüşlerinin tartışılması ve eleştirilmesi..
Bilinenlerdeki bilinmeyen olan soruların aranması..
Bilinmeyenlerdeki bilinenler olan yanıtların bulunması..
Bu GÖRSEL MODELLEME ile daha yararlı ve verimli oluyor.


Bilgi, sevgi, saygı ve sağlıcakla kalınız.Mustafa BUĞUÇAM
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk