Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
İnsan Bilim
 YöntemBilim Forumu | İnsan Bilim | İnsan Bilim
Mesaj icon Konu: ATA(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: ATA
    Gönderim Zamanı: 03-Eylül-2012 Saat 12:52

 

 

 

 ATA

 

 

 

 

 

ATA  dizini içindeki dosyalar

 
ATA dizini içindeki dosyalar
 
 
 
Tefekkür ?ecere-i Tuba gibi tezekkür ise firdevsi Â’lâdir.

Rh. Ali UÇAR

 

Dü?ünmek ve anmak ise programlamak ve uygulamak öyledir.

Yani anmak dü?ünmekten ve uygulamakta programlamaktan ötedir.

Dü?ünmek çok muhte?em hakikatler ta?yyabilir ve program ise muazzam hedefler içerebilir fakat önemli olan bunlaryn, en azyndan bir kysmynyn,  bir sonuca ula?masydyr.

 

Derler ki hayat sizin yolda kar?yla?ty?ynyz fyrtynalarla ilgilenmez önemli olan gemiyi limana eri?tirmektir. Fakat bu demek de?ildir fikir ve projelerin hiçbir önemi yok.

 

Nasyl olmasyn ki bir ?eyi ba?armak için çaly?maya, çaly?mak için istemeye, istemek için dü?ünmeye, dü?ünmek için hayal kurmaya ve hayal kurmak içinde umutlanmaya muhtacyz. Umut ve proje mutfa?a giren en önemli ve en de?erli malzemedir.. yeme?i yapmak bize kalmy?…

 

Demek umut ve beklenti  her ?eyin ba?y.. amma her ?ey de?il.

 

Ynsan kim olursa olsun derd-i mai?etle mübtela kylynmy?tyr, herkes aylyk gelirini ve maa?yny temin etmek zorundadyr, ba?kasyna bâr olmamak için.

Y?inin olmasy gerekir.  Ynsanyn i?inin olmasy ayny zamanda  onun a?ynyn, e?inin ve onurunun da bulunmasy için lazymdyr.

 

Y?inin olmasy.. i?çinin olmasy.. bir yuma?yn iki ucudur.  Y? olur da i?çi olmaz.. i?çi olurda i? olmaz.. Dünya düzeni bu sorunu çözmek için kurulur.

 

Bir i?çinin i?inin olmasy için, herhangi bir meslek ve san’atynyn bulunmasyndan ba?ka  çaly?kan, güvenilir bulunmasyny ba?lydyr.. bir de i?ini bulup ba?layyncaya  kadar rakiplerinden öne geçecek kadar akylly ve uyanyk bulunmasy gerekir. Bunun için elbette harama giri?memesi lazym.. aksi halde ilk ba?taki meslek-çaly?kanlyk-güvenilirlik ko?ulundan birini zedeler.

 

GÜVENLYK VE GÜVENYLYRLYK her i?in ve her ?eyin ba?ydyr. ?’nyn ?eytanetini giderecek bir nun syrrydyr sulh ve salah.. iman, yümn ve emniyet salaha ba?lanmy?tyr ve bunun için insanlara salahiyet verilir.

 

Bunu nakit-vakit-syhhat-salah tren hattynyn sonundaki SALAH vagonuyla ilgilendiririm.

 

Trenin önünde nakit vagonu vardyr.. onun ardyndan vakit vagonu gelir.. yani vaktiniz varsa i?inizde nakdinizi elde ederesiniz.. vaktin bulunmasy içinde syhhat gelir.. bunlar derecesine göre ehemmiyetli ve önemli faktörlerdir ve ço?u zaman birbirine yerine geçer ve birbirine de çevrilirler.. ancak sondaki salah faktörü.. önemli oldu?u kadar da de?erlidir.. zaten o yoksa.. yani salih de?ilseniz yani suçlu iseniz.. sizi cezaevini koyarlar ve syhhatiniz, vaktiniz ve nakdiniz fazla i?e yaramaz.. Bu salah ve emniyet faktörü dünya için oldu?undan daha fazla de?erlidir ahiret için.. nasyl olmasyn.. cennetten yararlanmanyz için cehennemde olmamanyz gerekir…

 

Acaba Tren nedir ?

 

Yçinde akyp gitti?iniz zaman!

Vakit be vakit salat ile..  onu namazyn mizanyyla nizamlayynyz…

 

Bu iletinin dizini içindeki dosyalar kader’den istikbaldeki kaza, icra ve rucu’ya giden yolda ATA’yy görmeye ve göstermeye çaly?yyor.

 

Bu yolda, tembellik, tensellik, durgunluk, bykkynlyk, aly?kanlyk, usanç, erteleme ve geciktirme gibi türlü ATALETLER  içinde bulunanlar da bir Yaratan’dan ve Yapan’dan ita ve ata beklerler.. umutlaryny dahi  yitirmesinler..  fakat atalet zindany içinden çykmakta da gayret etsinler.. vazifelerini ve farizelerini  yerinde ve zamanynda yapsynlar..  Son ?emanyn içinde bir karde?ime yapty?ym ö?üt var.. atylym ço?u zaman ataleti önler ve adalete yol açar.. fakat hyzyny alamady?yndba a’ted’e yani saldyryya dönü?ür.. demek ya?am hyzyny akort etme san’atydyr.

 

?emalara bakarsanyz orada isti’dat’yn san’at do?ru çevrildi?ini ve evrildi?ini görürsünüz.. bu i?in  salih bir kabiliyetle yapylmasy için BÜYÜK YSTY?FAR size bir ayna sunuyor.. zenbini tevbeye çeviren MÜNYB  irazdan uzakla?yrtyryr irabyny..

 

Evet, kaderimizi de?i?tiremeyiz amma istikbalimizi de?i?tirmek bizim elimizde ve zaten bunun içinde vucud, imkan, iman ve fyrsat verilmi? ki biz bunun adyna DYN diyoruz.. Her YVM bu krediyi ciddi ve reddi bir ?ekilde kullanmaly.. naksy itmam ve kasry ikmal eden nak?y güzel dokumayylyz.. icramyz hakikata ve rucumuz hakka gidecek ?ekilde yürümeli ve iyi örmeliyiz. Yn?aallah.

 

Bakalym ?emalarda cedd ve redd gömleklerini görebilecekmisiniz ?

 

Ba?ary ve uyum için ilminiz ciddi ve iradeniz reddi bulunsun…

 

Allah yar ve yardymcymyz olsun.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

DUYURU

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANΠ yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim.

 

UYARI

 

Düz yazy bahane.. ?emalar ?ahane.. yazynyn dizinindeki tablolary  izledi?inizde imgelemi? ve irdelemi?te olacaksynyz isterseniz.. böylece emellerine nail olacak ilmi AÇIKCA görmü? ve hatyrynyza sail olacak iradeyi SEÇYKCE örmü? bulunacaksynyz.

 

www.yontembilim.com

www.osmanziya.com

www.insan-bilim.com

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk