Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim  
Mesaj icon Konu: yontembilim ne ise yarar Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1452

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: yontembilim ne ise yarar
    Gönderim Zamanı: 29-Temmuz-2020 Saat 01:11YÖNTEMBİLİM NE İŞE YARAR ?

S.A. Değerli Arkadaşlar 22.07.2020 tarihinde gönderdiğim 05.İlmi usul:YONTEMBİLİM başlıklı çalışma hakkında altı gündür kimseden geri dönüş gelmedi.. zaten ilki bir iki yazıdan sonra da bir kaç kişi hariç kimseden geri dönüş alamadım.. ancak bu son yazdığım bölümde nerede ise YBA somut bir halde ortaya çıkmıştı.. işte bu yüzden çekirdek mahiyetinde bu yazı için herkesten olumlu ya da olumsuz bir yanıt bekliyordum.. elbette herkesin mazereti vardır.. çocuklarım dahil diğer arkadaşların mazeritini biliyorum.. buna rağmen zorlama olmayacak derecede bekliyorum.. çünkü yaptığımız işbirliği zorunlu ve ücretli değil ihtiyari ve fahri.. siz bu beşinci bölümü gönderinceye kadar bende YÖNTEMBİLİMİN YARARLARI yazmam gerekiyordu bende bir türlü buna başlayamadım.. 15 sayfalık eskiz yapmıştım.. bunları gönderdim.. sonra sildim ve bu son sayfayı gönderdim.

YBA ne işe yarar yani yöntembilimin ne gibi olanakları bulunuyor yani bu hızlı anlam sürücü ve anlatım aygıtının nasıl yetenekleri, becerileri var.. bu dilden nasıl bir çıkar ve yarar sağlarız.. tabi ne kadar para kazanırız ve hangi yatırımları yaparız konusuna geçmeden.. kısaca anlatayım ve yazacağım yazının ana hatlarını da burada belirleyim..

Buradaki KARA TABLODA görüldüğü gibi YBA DÜŞÜNME işine yarar.. zaten adı üstünde hızlı anlam sürücü.. ve bu düşünme işini kolaylaştırıyor bu da konuşma (sesli koyuşma) ve koyuşma (sesiz konuşma) işlerini zorlaştırmıyor.. bunun dışındaki bütün işleri ki yaklaşık orada mavi yazılarla yazılmış 14 tane iş saydım, YBA değil kendimiz yapacağız.. demek ki yöntembilim, DÜŞÜNME'den başka bir işe yaramıyor ki çoğunluğunbu "düşünme" işini pek sevmediğini düşünürsek onun ne kadar çok işe yaradığı kendiliğinden ortaya çıkıyor

DÜŞÜNME deyip geçmeyelim.. her işimiz buna dayanıyor.. tüm yaşantı ve davranışlarımız.. bütün görüş ve tutumlarımız DÜŞÜNME ile oluşturuluyor.. hatta İNANÇLARIMIZ bile.. bu durumda düşünme sağlam ve sağlıklı yapılmadığında bütün bu sayılan BEŞ iş.. verimli ve yararlı olmayacaktır.
Yöntembilimi tanımlarken günlük dilin mantığı ve bilimsel dilin matematiği üstündeki çok yönlü ve yanlı konular, alanlar ve katmanlarda işe yarar hızlı bir anlam sürücü (koyuşma aleti) ve kolay anlatım aygıtı (konuşma cihazı) derken bize DÜŞÜNMEDE hız ve kolaylık sağladığını anlatmış oluyoruz. Peki bu hız nasıl sağlanıyor, bunları bu çalışmanın çeşitli yerlerinde gerekçeleriyle anlattık.. yani bize çok yanları ve yönleri gösterecek görsellik sunuyor.. cümle, kelime, harf yerine çizgileri kullanarak)

günlük dil, bilimsel bilgi, felsefi dil ve dini bilgi.. dört katman halinde bilgiyi oluşturan ilke (yorum) ve veri (gözlem) unsurlarını çeşitli oranlarda kullanırlar ki YBA ile bilgi unsurlarının ilişkini örerek görme imkanımız oluyor. Örneğin bilimsel bilgide gözlem ağırlıklıdır.. felsefi bilgide yorum ağırlıklıdır.. günlük bilgi somuttur.. dini bilgi soyuttur.. hatta bilgi ve dil yapılanması, kuruluşu ve işleyişi YBA ile çok işlevsel bir şekilde ortaya konulabileceği geleçekte açık ve seçik olarak görüleceğini hiç mi hiç kuşkum yoktur.

Alanlara göre yöntem kullanılmazsa çalışmalarımız, yüklemelerimiz, yargılarımız, görüşlerimiz, düşüncelerimz işe yaramayabilir. Kararda ilerlerken dikey dikey gidebiliriz.. ancak denize girdiğimiz ilerlemek için yatay yüzmek zorundayız. Çünkü ilerleme ortamı değiştir. Bunun gibi külli konularda KESİN inanç temeldir, cüzi konularda kuşkulu SORU esasdır.. YBA bu iki ALAN'ı birbirinden ayırarak farklı yaklaşımları kullanır. Ve bu yüzden yukarıda bahsettiğim bilgi, dil, kuşku ve inanç alanlarını ayırır. Bunun için bilginin (yaratılışın), dilin (dayatımın), kuşkunun (deneyimin) ve inancın (buyruğun) örgüsünü ortaya koyarak düşünce özgürlüğünü ve inanç serbestliğini.. akıl ve kalb ayırımını, dünya ve ahiret farkını.. usulünun olmazsa olmaz veri ve ilke olarak alır.

Bilgi işlemde bilgiye erişim iki türlü olar, rastgele erişim ve düzenli erişim.. YBA her ikisini de kullanır.. çünkü gerçeği görme değil örme esasına dayanır. Günlük bilin ve bilimsel bilginin somut ve zorunlu fizik ve psik gereksinimleri ile felsefi ve dini bilginin metafizik ve parapisiğini birbirinden ayırır. Örneğin fizikte düzenli rölativite ile rastgele kuantum bu bilgi erişim yollarını kullanır.. ve bu ikisinin de KURAMSAL bilgileri olduğunu unutmaz uygulama kullanılanın hesaplamaların NEWTON fiziğinin TERMO-DİNAMİK yasaları bulunduğunu bilir. YBA iki değerli kutbi mantığında ve çok değerli nisbi matemetiğinde, kompoze kompüterin ve konsepte metodiğinde farkındadır. Bu kadar çok çeşitliliği bir arada bulundurup gösterebilen YBA tablolarının önemi ve değerini ve bundan hasıl olan sevabı pardon yararları bol olan cihaz ve aletten neden vazgeçemediğimi anlamışsınızdır. Çünkü onun mutfağında her türlü yemeği pişirecek sacı, tavası, toprak ve düdüklü tenceresi mevcuttur. Hatta fırını bile vardır.. gelecekte bu mutfağı inşa edecekler bunu da yapacaklardır.

Yöntembilimsel yaptığı KAVRAMSAL TASARIMIN.. önemini ve değerini.. olanaklarını ve yararını en iyi, düşüncelerini revize edenler ve kararlarını kontrol edenler bilir.. çünkü revizeye etmenin disiplini ve kontrol etmenin koordinesi.. en kolay bir şekilde YBA ile yapılacaktır.

herkes gerçeği görme peşindedir amma ve lâkin doğruyu, iyiyi ve güzeli örmede yeteri kadar ilgili değildir.. gördüklerini.. gördüğü "gerçek"leri.. düşünme, anlama, yargılama, yorumla ve inanma konusunda gereği kadar duyarlı değildir. YBA bilgi hem gerçek hem doğru olmalıdır.. buyruk hem iyi hem güzel bulunmalıdır gerekçesi koyduğundan, artık bundan sonra bilgi ve buyruk taşıyan sözlerin sağlam ve sağlıklı olması konusunda bu gerekçeleri nazara alacağız ve böylece daha az isabetsizlik ve yanılma ve aldanma payı ortaya koyacağız.


anlam ve anlatım ile söyleyen ve dinleyen uçları taşıyan DİL.. akide ve abide ile ahlak ve ahkam köşeleri olan DİN.. varlık ve oluş ve değer alanları ile septik doğmatik tartışma.. realist ve idealist çekişmesi.. olan FELSEFE.. yöntembilimsel analiz ile ortak bir masa etrafında toplanacaklardır ki bu platforma ortak dil diyorum.. bununla fen ve tıbbın usulü.. hukuk ve ahlakın üslübu.. san'at ve edebiyatın type.. ebedin ve dinin sıratı, vektörü, yolu, wayi, mezhebi ve GİDİŞ'i.. bütün meşreb ve meslekleriye YBA mutfağında birlikte çay içeceklerdir.

Kuşkulu soru taşıyan BİLGİ ile kesin yanıt yüklenen İNANÇ.. yöntembilimsel analizin düşüce mutfağında felsefe ve din LOGOS'u taşırken.. biri PHİLO'sını.. diğeri TEO'sunu işletirken, SO.PH.OS ve HİKMET ve OS (Sin Odağı) işlemiyle dirsek temaslarını kesmeyeceklerdir.. ta ki kafalarına geçirilmiş dil sepetini.. başlarını örülmüş düş çorabını, çıkarabilsinler.. böylece namaz ve zaman ile nizam ve mizan sırrı olan "âlem"lerin RABBİ anlaşılsın.

Görüldüğü gibi bu yazı boyunca ortaya konulan bunca KURAM.. ben olmayan zekam ve bulunmayan hafızam ve çalışmayan mantığım ile yapılmadı.. YBA anlam sürücüsü ve anlatım aygıtı ile yapıldığı diyeceğim.. inanmayacaksınız.. öyle ise şu KARA tabloya bir daha bakınız.. orada kendi uz ve us taşıyan gönlünüzü.. göz ve kulak taşıyan dilinizi.. göreceksiniz.. böylece ördüklerimi eleştirip tartışarak sizde öreceksiniz.. İnşaallah.

Gelecek kendini yetiştirebilenlerin değil olağan kabiliyetleriyle kalitesi ve kantitesi artırabilenlerin olacak.. diye düşünüyorum. Başımızdakilerin çoğu yıllardır kapasiteli kariyer sahiblerinden oluşturuyor.. ancak teknoloji giderek bizi doğaya yabancılaştırıyor ve ideolojiler insanı insandan uzaklaştırıyor.. bu olumsuzluğu azaltıcı etkileri olmuyor. Kanımca "karizma" son nebi ile bitti kurumsallık başlamalı.. ortalama insanlık ve ortalama islamlık yükselecek.. uygarlığın edebiyat (ideolojisine) ve zanaatına (teknolojisine) orta yolu verecektir.. İnşaallah. YBA bu yolu açıyor.

v=UZyxU1sJKjs&fbclid=IwAR0ms2SdiWbdHUTZOJWi_nEaA1gN7DpvJ9Dw9ufkp8Azhbd-EkwU4a4XcZU


Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: Bin ömrüm olsa hepsini beyin cerrahisine veririm
Saygıdeğer Prof.İsmail Hakkı AYDIN.. bir kabiliyetten öte bir karizma.. yani olağanüstü bir yaratılış.. geçmişteki nebiler ve veliler ile dahiler ve delilerin bir devamı.. Rahmetli Ayhan SONGAR gibi.. ancak çağımız bilgi birikimim ve deneyiminden ziyade PARADİGMA ve hatta DOĞMA değişimi istiyor.
Düzenleyen osmanziya - 29-Temmuz-2020 Saat 02:01
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk