konular   Ι  ışımalar  Ι osmanziya  Ι  forum  Ι  anasayfa  Ι  e-posta

yazılar

New Page 1
 

İFADE - İ MERAM


1. EDİSYONUN ÖNSÖZÜ

 

Bu sayfaları,  tenkid ve tasvibinize sunmakta amacım, kendimi ifade altında, gerçekleri aramaktır. 
Aranacak ilk  gerçekte  insanın evrendeki yeri,   nereden geldiği ve nereye gittiğidir. 
Merak eden ve ilgi  duyanlara;
yani ekonomi politik süreçlerin kıskacından kurtulabilen uslara;
yada sosyo kültürel etkinliklerin baskısından kaçabilen gönüllere
duyurulur.
 

BTO (Bilim ve Teknoloji Örgütleri) sayfamız insanın evrendeki yeri ne ilişkin doğrudan bir yorumu içermez. Ancak dolaylı olarak, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte konu hakkında daha sağlıklı yerinde yorumlara kaynaklık edecek daha güvenilir sağlam verilerin elde edileceği de açıktır. Bu sayfa ile, elde ettiğim verileri ve belgeleri görüşleri ve bilgileri paylaşmayı düşünüyorum.

FEN-DİN sayfamız; insanın evrendeki yeri ne ilişkin tartışmaları, içeriğinden ziyade biçimine ağırlık vererek ele almaktadır. Aklı ve nakli dengeleyen düşüncenin aydınlığında, bu husustaki tartışmalara sağlam bir zemin hazırlar. Bu bölüm, birinci mukaddemesini "Akıl ve nakil tearuz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil te'vil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir." ilkesi olarak gören, bir "MUHAKEME"nin ışığında Şerait-i Yevmi (FENNİ) ve Şeriat-ı Kitabı (DİNİ) inceler. Bu sayfada sunulan "gittiğim yol ve seçtiğim yön" hakkında eleşitiri yöneltenlerle iletişmeyi ve düzeltim gönderenlere tartışmayı, en verimli yardımlaşma ve en gerekli dayanışma görüyorum.

İNSANBİLİM sayfamızın, madde ve enerji koşullarının köleliğinden mananın ve gayenin kulluğuna uçmak için; aklımızın özdeşliğini arıtmaya ve vicdanımızın özgürlüğünü kurtarmaya bir vesile olmasını bekliyorum.
 

Bu ücrette tutsaklık ve şu hizmette tutkudan sıyrıldıktan sonra, insanın evrendeki yerini değilde evrenin insandaki yeri ni araştırmaya başlayabiliriz.

İnsanın bilgi gerçeğine ulaşıpta "Dua" sırrı açılınca ve İnsanlığın sevgi aydınlığının kökenine varıpta "Hamd" seyri saçılınca, her halde aracak uç, evren olacaktır. Ağaçta çekirdeği ararken, elbette çekirdekte ağaç aranacaktır.
 

Ama insanın içini ve dışını fetheden bu yol, mütemadiyen değiştirerek sormak ve müstekarran düzeltip aramaktan, durmaksızın yenilenen marifetten ve bıkmaksızın yinelenen muhabbetten , "Rabbi zidni ilma" diye istemekten ve "hel min mezid" deyip istemekten kısaca sürekli öğrenmekten geçer. Öyleyse bu sayfanın amacı, herkesi sayıp ve her şeyi sevip, onlardan, her olaydan, her varlıktan, her iletiden, her eleştiriden ders ve bilgi öğüt ve ibret almaktır.

YÖNTEMBİLİM sayfamız, sol görüşümüzü sağ duyu ile kullanarak bütünlüğe ve birliğe ulaşmak için ; dini derinliğimizi bilimsel görüşle yürüterek kazancımızı çoğaltamaya ve yetkinliğimizi artırmaya vasıta olur, umarım. Yöntembilim sayfası, matematik olarak kullanılan analitik düzlemden lojik yararlanma yolunu öğretmeyi amaçlamıştır. Ancak mevcut haliyle sadece tanıtımını yapabilmektedir. Bunu dahi ne kadar başardığı kuşkuludur. Eğer bu tanıtmı yeterince yapabilsek ve öğretmeyi gereğince gerçekleştirebilseydik, belki o zaman evrenin geniş zaman ve mekan kadrolarını sayfanın enine ve boyuna sığdırarak içinde insanı arama işini daha kolaylaştırabilirdik.

BURADAKİ (4) SAYFA

İNTERNETTE değişik yerler de e-sayfalarımızın bu adreste bir araya getirilimiş şeklidir. Bu interaktiv çalışmaların çekirdeği olan "Yöntembilim"e ilişkin http://method.hey.to adresindeki e-sayfayı hazırlayan ve bu www.osmanziya.com adresini alan ve sayfayı da hazırlayan Webmaster'ıma tebriği ve yardımına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

YÖNTEMBİLİM’e ilişkin method.hey.to daki ilk sayfamız da yöntembilimin tanıtıcı kuram kısmından sonra uygulamaya ilişkin öğretici kısmının yayımlanacağı, bu tekst bölümünden sonra da grafik şemaların yayımlanacağı açıklanmıştı.

Hatta bu grafiklerin web ortamına aktarımı konusunda kadirşinas bir yazarımız tarafından teşvikle birlikte gerekli yazılım yardımı sözü de almıştık. Ancak yöntembilimin kullanılmasını formüle eden didaktik bir kısmın ortaya konulması kolay bir çalışma değildi. Bu nedenle grafik şemaların anlaşılması için uygulamaya dönük öğretici kısmını hazırlayamadığımızdan, şemaları yayımlamanın yararlı olmayacağını düşündük.

Bu arada diğer sayfalarımız ortaya çıktı. Fakat bunlar yeni çalışmalar değildir. İnsanbilim sayfası, çok önceden hazırlanan metinlere dayanmaktadır. Bilim ve Teknoloji Örgütleri sayfası, resmi görevimiz esnasında hazırlanan metinlerden oluşmaktadır. Din-Fen İlişkileri ise yıllar önce hazırlanan bir makalemizin revize edilmiş şeklinden ibarettir.

OSMAN ZİYAOĞLU KÜTÜPHANESİ’ndeki tekst metinlerin hiç biri doğrudan hedefim değildir. Sadece konuları önemli görüldüğünden, insanın evrendeki yeri ne ilişkin bulunduğundan webe aktarılmıştır. Elbette muhteva ve uslüb yönünden bunlardan daha kalitesi ve daha profesyöneli başkaları tarafından yazılmıştır ya da yazılacaktır.

Ancak benim için önemli olan özgün ve yeni olan, yöntembilimsel grafik şemaları n anlatılması ve anlaşılmasıdır, tanımması ve yayılmasıdır. Ne yazık ki, YÖNTEMBİLİM sayfasındaki kuram kısmı dışında bunu gerçekleştiremedim.


Yöntembilimin uygulama kısmından sonra yayımlanacak grafik şemaları kadar ana sayfadaki


İNSAN, BİLİM, ÖZGÜRLÜK ve GELİŞME kavramları altında tekst metinli açıklamalarıyla birlikte bazı grafik şemaları sunmayı düşünüyorum.

Hep birlikte araştırmak ve hep beraber düşünmek için açılan bu sayfalara katkılarınızı ve eleştirilerinizi bekliyorum

 

Sevgi ve Saygılarımla

OSMANZİYA

 

1 OCAK 2001 ANKARA

 


2. EDİSYONUN ÖNSÖZÜ

 

Aradan geçen iki yıl dokuz ayda   yani yaklaşık üç dokuz ayda hala feotal halden  çıkıp rüşeymimizi tamamlayamadık..  anlayacağınız hala DOĞAMADIK... 

 

Ya anamız cenini  bırakmıyor yada cenin  dışarı çıkmak istemiyoruz.. 

 

Ancak demek ki zamanı geldi ki yöntembilimsel düşünce içerikli yazılarının yanında forum ile  de sahiplenecek arayıcılarını bekliyor..

 

Burada yazılarımdan çok şemalarını tartışacak eleştirmenleri bekliyorum. Ancak bu tartışmacılar yöntembilimsel dile karşı olan yada yöntembilimsel dilden yana olanlar olacaklar.. Eğer yöntembilimsel dilden yana olanlar ağır gelirse bu sayfa, bu yazılar ve bu form İnşaallah yaşayacak ve YÖNTEMBİLİM DOĞACAK, aksi halde yöntembilim siber uzayın boşluğunda doğacağı geleceği bekliyecek.. Yani ya doğacak ya doğacak.. ben doğumunu dünya gözüyle görmesem de..

İlginize, bilginize  ve sevginize  sunulur.

 

OSMANZİYA

 

15 Eylül 2004 KARABÜK, Eskipazar 


 

Sitenin kuruluş tarihi: (1. edisyon 1 Ocak 2001 - 2. edisyon : 15 Eylül 2004)