Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Dünya
 YöntemBilim Forumu | Genel | Dünya
Mesaj icon Konu: insan ve yol(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
Fatma
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 04-Kasım-2009
Gönderilenler: 60

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Konu: insan ve yol
    Gönderim Zamanı: 12-Ağustos-2010 Saat 16:23
IP
Fatma
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 04-Kasım-2009
Gönderilenler: 60

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 12-Ağustos-2010 Saat 16:25

Hayaty zaman zaman bi?eylere benzetir dururum dü?ünce alemimde. Bu günlerde yola benzetiyorum. Uzun daha do?rusu ne zaman bitece?ini bilmedi?imiz için uzun, uçsuz bucaksyz gibi görünen bir yola. Ve herkesin ba?ly ba?yna öyle bir yolu var birde dünyada birlikte oldu?u her ?eyle ve herkesle olan bir yolu. Ykisi ayry ama ayny zamanda ayny. O yolda ?emamda belirtti?im ?eylerin gerekti?ini dü?ünüyorum, öncesinde yolun varly?yny dü?ünceyle bulmak, yürümek ve nasyl yürüyece?ine karar verip adym atmak. Çok uzun bir ömrüm yok, dolayysyyla tecrübelerimde genç beklide cahil ama ö?rendi?im kadaryyla karar ve cesaret gerçekten çok önemli bu imtihan meydanynda. Bu yol var evet ve benim cüz-i irademde var o zaman bana dü?enler belli. Ümid etmek, tevekkül etmek, cesaret etmek, güvenmek, sebat etmek… bunlar ?artlar. Yaradana ve bu bayrak altynda kimi zaman insanlara. Özlemlerin sonundaki vuslata eri?mek ancak bu ?ekilde de?il belki ama ben ?imdilik bunlary bulabildim. Bunlary yapynca her ?ey dört dörtlükmü i?ler peki? Elbette ki hayyr! Malum imtihan dünyasy. Sonuç negatifte olabilir ama bu i?in reçetesi bu. Yani ?imdilik benim buldu?um.

?emamda eksik gedik çok. Dedi?im gibi uzun bir ömrüm yok, tecrübelerimde, bilgimde. Aryyorum sadece. Bulmayy ÜMYD ederek.

Fatma
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2295

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 12-Ağustos-2010 Saat 23:05

?emany seçti?imiz kurallara göre analiz ediyorum:

 

önce yol vardyr sonra yürümek vardyr. Do?rudur.

Sa?dan ba?latmy? solda bitirmi?sin. Do?rudur.

Karar altta kalmy? adym atmak üstte. Do?rudur.

 

Tevekkül ve güveni sa?a ve öne ko?mu?sun. Do?rudur.

Vuslat ve ümidi sola ve sona koymu?sun. Do?rudur.

Alttaki kararyn dua ve özlem olarak iki yany var. Katylyyorum.

Üsteki cesaret ve sebat isabetle yerle?tirilmi?.

Önce cesaret sonra sabet ne güzel…

 

Yani bu veriler bende olsaydy bende aynen böyle yapardym.

 

Bo? kalan kareler var… onlara ?unu önereyim ne dersin ?

 

Demi?tim ya sana bu günki messegener görü?memizde

yol üzerine ?ema çaly?malary yaptym.

Buldu?um kavramlar, samimi söylüyorum ve seni özendirmek için de?il,

 aynen bu karelere ili?kindi.

 

?imdi SIRAT ba?lykly?y verece?im bu

tablonun karelerini  ?öyle  dolduruyorum.

Ve ortaya ISTYKAMET yazyyorum.

Yani ortada cüz’I irade ve itimad yazyly yerin arasyna..

 

dalalet

 

 

inhiraf (gadab)     YSTYKAMET    istikrar (nimet)

 

 

hidayet

 

Yani Fatiha-i ?erife’nin hüdâ duasynyn terimleri

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

Osmanziya

 

 

 

 Düzenleyen osmanziya - 12-Ağustos-2010 Saat 23:20
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2295

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 12-Ağustos-2010 Saat 23:29
IP
Fatma
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 04-Kasım-2009
Gönderilenler: 60

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 13-Ağustos-2010 Saat 14:19
IP
Fatma
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 04-Kasım-2009
Gönderilenler: 60

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 13-Ağustos-2010 Saat 14:20
O zaman bu ?ekilde olacak de?ilmi? Tabi daha önce konu?tu?umuz için di?er bütün ?emalar gibi bu ?emada elbetteki böyle kalmayacak, yeri gelince oda de?i?ecek ?ekillenecek.
Deste?iniz için te?ekkür ederim..
IP
mustafa
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 27-Nisan-2010
Gönderilenler: 81

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 13-Ağustos-2010 Saat 15:23

Aynen...  ve bizim boyle örnekli ve uygulamaly, de?i?tirmeli ve düzeltmeli, yontembilim olsun insanbilim ba?lyklarynda olsun çaly?mamyzda fayda var. Ve asyl ben size minnettar oluyor bu çaly?malara vaktini ayyrdy?yn için.

IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2295

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 15-Ağustos-2010 Saat 14:44
Selamün Aleyküm,
 
Evet ?emalarymyz ve ?emalarymyzdaki tablolarymyz hep düzeltirilir, de?i?tirilir ve böylece yetkinle?tirilir. Bu ?u demektir biz deneme ve yanylmalarymyzla ara?tyrdy?ymyz ve geli?tirdi?imiz kadardyr dünyamyz ve gerçekli?imiz.
 
Seccadenin sembolizme ?emasyny a?a?ydaki gibi de?i?tirdim. Çünkü onu orada oldu?u gibi byrakmadym ve üzeinde dü?ündüm.
 
Nun-u Na'büdü nüktesinde ve onuncü sözdeki salat-y kübrada Hz. Üstad kylynan külli bir namazdan bahseder. Hazreti Peygamberin ardynda büyük bir cemaat vardyr. Bütün e?ya ve e?hasyn onu ittiba ederek kyldyklary bir namazdyr bu .
 
"ihdassyratalmüstakim" tümcesi bu namaza i?aret eder.
Namaz kylarken önümüzdeki KABE tarafynda Hakk, ardynda halk vardyr.
Kabe merkezdir, kainat çevre.
 
Önceki ?emada ortada "istikamet" terimi  ve "dogrulmak" kavramy vardy.
Bu tabloda ise ortada "ihdi" terimi ve " do?ru yola yöneltmek" kavramy vardyr.
Fakat ben bildik ve tanydyk bir terim olan diye HYDAYET yazdym.
 
Biz günde en az kyrk kez RASUL'ün "iyyakenestain" duasyna,  ve NEBY'nin "ihdinâ" talebinine AMYN deriz. 
 
 
 
Önüne bakarsan, geriye dönmezsin ?unu görürsün Nijer'i  dünyanyn yoksul ülkesini görürsün ve günde en fazla bir dolar kazanyp onunla iki ?i?e su alabilen insanlary görürsün. Orada insany görürsün. Orada GÖNÜLLÜ  türk - islam doktorlarynyn syhhat da?ytty?yny görürsün. Kara afrikanyn en kara yerinde yeni aydynlyklar çykacak demek ki..
gÖnÜL ne demek..  önüne bak demek...
önündeki gül demek... ve beka bulmak için fenada öl demek.
Gönülünüz aydyn ve dü?ünceniz aydynlyk olsun.
 
Sa?lycakla kalyn.
 
 
 
 
 


Düzenleyen osmanziya - 15-Ağustos-2010 Saat 14:53
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 30-Nisan-2012 Saat 08:25
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1280780&title=gelecegin-ihtilafi-mehdi-veya-12-imamin-zuhuru
 
"Ülâike hum-ül-muhdedun MYN RABB-YHYM  ve Ülâike hum-ül-muflihun"
 
Mehdi konusunda Ali BULAÇ  Hocanyn kaleminden YOL GÖSTERYCY bilgilerle aydynlanmak lazym.. Bir sürü luzumsuz konulara ve konu?malara, buna benim içirekli yazylarym da dahil olmak üzere,  zaman ayyrmak yerine konu hakkynda bilgisi olanlaryn görü?lerine ba?vurarar bilgilerimizi yenilemek ve tazelemek insan ruhunu aydynlatyr.
 
Zaten aydynlatmak (tenvir) da yol göstermek (hidayet) demektir.. Ancak ayet diyor ki kim yol gösterirse göstersin yol gösteren mürebbinin elinin ardynda Allah var. Derine nufuz edemeyen aradaki vasytalary ve vesileleri görür.. Derine inilince HYR ve KDR bütün esma ve köklerin O'na ait oldu?unu anlyyoruz.  Ancak biz hakka ve  hakikata, hadda ve  hukuka, ahlaka ve  akyla, maslahata ve menfeata  ihtar eden ve hatyra eden aydynly?a HYDAYET diyoruz. Yukaryda sayylanlaryn kar?ytlary hidayet edilir ancak biz dalalete götüren ve gadaba u?ratan yol göstermeleri istemiyoruz. Bunu Fatiha-i ?erife ile günde kyrk kez yenileyerek yineliyoruz.
 
Demek MEHDYYET zahirde görünen, olsa da olur olmasada olur gibi syradan bir sorun de?il en köklü bir sorunsaldyr. Asal sorundur.Ba?y iman ahiri hüsn-ü hatime devamlysy ihdina duasyndaki  hidayet ve süreci  ise hamdiminiz içinde gizlenen mehdiyettir ki bu kimine göre imamet, kimine göre ?eyhiyet, kimine ana ve ata, kimine göre usta ana ve hoca baba ve  kimine göre salih koca veya saliha karydyr.
 
Allah akibet ve ahiretimizi güzel ve iyi etsin. Amin.
 
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk