Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Dünya
 YöntemBilim Forumu | Genel | Dünya  
Mesaj icon Konu: ATATURK ve BEDIUZZAMAN Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1835

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: ATATURK ve BEDIUZZAMAN
    Gönderim Zamanı: 12-Ocak-2022 Saat 15:45

BİRLEŞMENİN    YOLU

YÖNTEM
BİLİMSEL
ANALİZ


Mustafa BUĞUÇAM
nami diğer OSMANZİYA


ÖNSÖZ


Anadolu Birleşik Cumhuriyetlerine
Giden yolu
Burada açıyoruz...

Belki kırk gün belki kırk yıl..
Ancak bir gün bu patika bir cadde olacaktır.
Zaten dünyadaki tüm ana yolları
Ya nebiler ya safiler açmış
Ya dahiler ya deliler genişletmiştir.


Biz "Düşünenleri arıyoruz ÇÜNKÜ arayanları düşünüyoruz."
Derken elbette biz ekonomik ve siyasi hesabımız yoktu..
Ancak politik ve ekonomik tabanın altında
bir kültürel ve sosyal zemin bulunacaktır.
Biz sadece orayı hazırladık.


ATATÜRK hakkında konuşumak cesaret ister..
BEDİUZZAMAN konuşmakta ondan aşağı kalmaz..
Artık konuşmak zamanı geldi.. çünkü bu bir cesaret değil sorumluluk konusudur.

YBA karar vermez.. ancak karar vermek için sizi bir pro-karar verir..
YBA tasarım yapmaz.. ancak tasarım yapmak için size bir pro-tasar verir.. İşte bizde burada bunu yaptık.. size tasarım yapmak ve karar vermek için TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ü veRisale-i Nur Külliyatının yazarı İMAMI NURSÎ Bediuzzaman Said NURSÎ'yi birlikte tanıtmak istedir.


Elbette sizlerin çoğu bu zatı muhteremi tanıyordur.. lakin biz kendi tanımlarımızı verdik. Ta ki konuşmaya ve düşünmeye ve karar vermeye katkısı olsun.ATATÜRK ve BEDİUZZAMAN

İnsanın ne düşündüğünü söyleyebilmesi cesaret istiyor.. çünkü ülkelerde bulunan İDEOLOJİLER.. ideolojisi dışında bir din ve felsefeseye yaşam hakkı tanımazlar.

Müslümanlardan ve masonlardan ve marsistlerden TOTALİTER VE OTORİTER sistem ve rejimleri benimseyenler ya dinlerini ideoloji haline getirmişlerdir ya da felsefelerini dinleştirmişlerdir.

Felsefe
Din
İdeololji

Bu üçünün en yakın olduğu alan SİYASETTİR.

Elbette insanlar dil ve dinden ibaret KÜLTÜRLERİNDE bir taraftan ilim ve ibadet yaparken bir taraftan da ticaret ve siyaset yapacaklardır. Bizler ilim ve ibadetle ticaret ve siyaseti desteklerken ticaret ve siyasetle de ilim ve ibadeti besleriniz. Çünkü üretim ve tüketimin yiyimİ ile eğitin ve yönetimin yönelimi bir biriyle iç içedir. Ancak çağdaş kültürümüz dili bilim ve dini hukuk haline getirirken, DİL ve DİN’de kendilerini hikmet ve ahlaka yükselttiler. Ancak bundan haberdar olmayanlar hala dillerini ve dinlerini partilere paravana ve alet.. emek ve hürriyetlerini ideolojilere bayrak ve paratoner yapmayı sürdürmektedirler.


İşte bu noktada dünyanın küresel siyaseti ve ticareti ile ülkenin ulusal ekonomi ve politikası bir biri içine giriveriyor. Bundan dolayıdır ki beş ve elli yıllık kısa ve orta vade içindeki ekonomik ve politik hedeflerden sıyrılarak UZUN VADELİ sosyal ve kültürel hedeflere yöneldim ve YBA inşa ettim. Otuz yıldır da onun reklam ve propagandası ile meşgul oluyorum. Bu yazı da onun bir parçasıdır.


Bu sürede bilimcilik yapmayı bırakarak "bilim" yapmaya.. dincilik yapmayı bırakarak "hukuk" yapmaya özendirmek için .. bilgi toplumu ve hukuk devleti ülkülerini kendi ulusumuzda sağlamaya ve ülkemizde gerçekleştirmeye dönük YÖNTEM BİLİMSEL ANALİZ adını verdiğim hızlı anlam sürücüsün ve kolay anlatım aygıtını inşa etmeye çalıştım.
Bunun dışında YBA in soyut biçimi içeriklerle gösterebilmek için de insanbilim ve islambilim sayfalarıyla uğraştım.

Bilim ve din yapmak deyince ülkemizde iki isim akla gelir.. birincisi bu ülkenin donanımını değiştiren Mustafa Kemal ATATÜRK diğeri bu ulusunu yazılımını değiştiren BEDİUZZAMAN Said Nursi.. şimdi bu iki isme biraz daha yakından bakacağız.


M. Kemal ATATÜRK ve BEDİUZZAMAN S. Nursî
UYGARLIK YOLU “kelam”ı okuyanlar ve “kalem”le dokuyanlarla ilerler.. HAZIR açık ve seçik ANLAŞILIR yazılarla hazırlanan Günlük Dilin Düz Yazısının (GDDY) sunduğu taban üzerinde.. öğrendim ki uygarlık yolu bilişim, tarım, kentleşme ve sanayi devrimiyle öteden biri bu güne geldiği noktada bizden YENİ OKUR YAZARLIKLAR istiyor..

Bir kısım insanlar KİŞİLER'le ilgilenir..
Bir kısım insanlar OLAYLAR'la ilgilenir..
Bir kısım insanlar OLGULAR'la ilgilenir
derler.. bir kısım insanlarda AD'larla ilgilenirler.

Malum “kişiler”in bir adı olur.. bir de “adlar”ın bir anlam ve anlatımları bulunur.. işte dördüncü kısım olarak saydığım KİMSELER ne kişilerin adlarıyla ve ne de adları ve anlamlatımlarıyla fazla ilgilenmezler.. onlar bu iki isimden başka “ad” (isim) larla ilgilenirler.

Bu dördüncü katmandakiler evvelki üç katmanın “muhteva” ve İÇERİK’leri olan kişileri, olayları v olguları ile değil   nesnelerinin “mahiyet” ve nelikleriyle ilgilenirler ki Atatürk ve Bediuzzaman bu DÖRDÜNCÜ kısımdan kimselerden olması kuvvetle melhuzdur. Sanırım ilk isim (ATATÜRK)   hüsna (harfleri) kalemiyle yazdı.. ikinci isim (BEDİUZZAMAN) ise esmayı   (adları) kelamıyla okudu. HÜSNA’nın “ne” ve ESMA’nın “kim” olduğunu ya da olmadığını kendim dahil çok kimse tamamiyle ve kemaliyle bilemez. Sadece esma’nın insan (hakikat-ı Muhammmediye) , hüsna’nın kainat (tabiat ve tarihiyle) olduğunu düşünüyorum.

Halktan kimseler bu kişilerden birine dost olduğu gibi öbürüne de düşman olabilir.. hatta bu iki kimse de birbirine dünyada düşman fakat ahirette dost olabilirler.. bunu kimse bilemez.. dediğim size uçuk görünse de   “AD”'lar söz konusu olduğunda ne sağ söz konusu olur ne sol.. ne dişil söz konusu olur ne eril.. ne fikrin sureti söz konusu olur ne şeklin olgusu… Çünkü bu katmanda nesneler ve kimseler   adlar değil ancak “ar” (harf) tirler.
Bana göre yani “dünyam” da bu dördünden ibarettir:
Nesneler, kimseler, adlar ve arlar.

Sonuçta insan ESMA kainat HÜSNA olur.. bazılarımız ahseni takvimden ahseni amele giden bir hatt çizerek.. çevreden merkeze doğru ilerleriz.. ileriye ve istikamete ve hidayete doğru giden bu yönde bir yol alamıyorsak ya da çemberde sağdan sola ya da soldan sağa doğru giden bir kısır içinde döngüde kalırız.. çünkü sağ ve sol yanları ileriye ya da geriye doğru yön haline getirmişizdir.. ki bu gidiş ve yürüyüşleri.. yöneliş ve yaklaşımları.. Kur'an-ı Mu'ciz-ül-Beyanda şimal, yemin ve sabık ehli olarak üç bölükte adlamış, tanımlamış ve betimlenmiştir.

Dediklerimi büyük bir olasılıkla anlamamışsınızdır.. anlamışsanız görüşünüzü anlamamışsanız geri dönüşünüzü beklerim.. ancak okumayı ilerletince biraz daha iyi anlayacaksınız..” kişi”lerle ilgilenenler hemen bana küfür ve kalayı çoktan basmışlardır.. buraya kadar bile okuyamazlar.. bu duygularının bir gereğidir ve normaldir. “Olaylar”la ilgilenenler Bediuzzaman’a veya Atatürk’e dostluk ya da düşmanlıklarının gerekçelerini sıralamaya ve en azından gözden geçirmeye çalışacaklardır. Ancak fikir ve “olgular”la ilgilenen entelektüel kimseler, dediklerimi dikkatle dinleyeceklerdir. Bunun için anladığınızda eleştirilerinizi.. anlamadığınız da ise sorularınızı.. bekliyorum.. çünkü bizler ancak akıl ve fikirle, düşüncelerle ve olgularla ilişki kurduğumuzda daha sağlam ve sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz. Kişiler ayırır, olaylar dağıtır ve bu da gayet doğal ve normaldir.

Risalei Nur Külliyatı' (RNK) yazarı olan İMAMI NURSÎ, hasımlarınca Saidi Kürdî ya da dostlarınca Saidî Nursî ya da çağımızda Bediuazzaman olarak bilinen Said Nursî “Kim”dir ?

Her ne kadar BEDİUZZAMAN olarak isimlendirilmiş olsa da Arap Dünyasında “İMAM” ve otorite olarak tanınır.. zaten doğunun felsefesi olan dinin imamları ve otoriteleri olduğu gibi batının dini olan felsefesinin de yetkeleri ve imamları bulunur. İmamı Nursî Esma okuma yolu olan İLM-İ KELAM'da bir tecdid ve yenilik ortaya çıkarmıştır. İmamı Nursî’nin KALEM’i bulunmaz. Yani yazı yazma işinde acemidir, bu yüzden eserlerini talebeleri yazmıştır. Sokrat’ın kalemi yoktu.. eserlerini talebesi Platon yazmıştır sanırım. İmamı Nursî okumuş talebeleri yazmıştır. Fakat bu kıraat ve kitabet ile çıkan “İLM-İ KELAM” önce insanın   bilgi kuramını ve gerçek mentalitesini etkilemiştir. Bu nedenle önce ulusu değiştirecek sonra bu dünyayı yenileyecektir. Etkileyen paradigma değişimini anlamak için elbette RNK okumak gerekmektedr. Aksi halde dediklerim size soyut bir söz olarak yansıyacaktır. RNK okuduğunuzda bilginizin vital aktivitesini (faaliyetini) , düşüncenizin mental reaktivitesini (zihniyetini) ve inancınızın transandantal kişiler ve olaylar düzeyinden olgular ve adlar seviyesine çıkardığında   göreceksiniz ki insanın evrendeki yeri bildiğimiz gibi değildir.

İmam.. yetke.. otorite.. ehli hibre.. ehli şuhud.. denilen UZMANLAR VE TANIKLAR.. uygarlık caddesinin kelamlı okuyucuları ve kalemli dokuyucularıdır.. BATI’nın OTORİTELERİ; Aristotales ve Rene Descartes ve Immanuel Kant.. DOĞU’nun İMAMILARI; İmamı Gazali.. Hazreti Mevlana.. İmamı Nursî benim için Orion’un ya da Akrep’in “ÜÇ Yıldız’lar gibidirler.
Başkaları kendi imam ve yıldızlarını GÜNEŞ bilebilir.. ancak benim otoritelerim ve güneşlerim de bu ALTI YILDIZ’dır.. hepsi de KÜLTÜR açısından muhteşem ve muazzamdırlar.. Bu isimlerin Rabbimiz indindeki makamlarını ise bilmeyiz.. Rabbin enbiya ve asfiya gibi yıldızları olduğu gibi edhiya ve edliya olan dâhileri ve delileri de bulunur. Burada kalem den ve kelamdan bahsettim.. bir de mal ve mel bulunuyor. Dünyayı şu dördünden ibaret görebiliriz:
Kalemler, kelamlar, mallar, meller.

Daha gök yüzündeki güneş ve yıldız farkını bilmeyen milyonlarca belki milyarlarca kişi bulunurken.. elbette bu KÜLTÜR YILDIZLARIN farkında olmayan binlerce belki de milyonlarca aydın olabilir.. Siyaset ve san’at dünyasının tanınmışlarından OSCAR ödüllerini alan ünlüleri olduğu gibi bilim dünyasından da NOBEL ödüllerini alan tanınmışlar da bulunur. Kalem ve kelam dünyasının kültür yıldızlarından Sezai KARAKOÇ üstadın 16.11.2021 günü vefatı nedeniyle daha önce yazdığım bu yazıyı yeniden gözden geçirdim. Rabbimiz gani gani rahmet ede.. makamı cennet ola. Amin. Bu metni tanıdığım aydınları gönderdiğim halde bu güne kadar hiçbir geri dönüş alamadım.


Akil bir zihin için, düşünen bir kişi düşünmeyen bir bin kişiye bedelken.. benim içinde arayan on kişi de aramayan on bin kişiye bedeldir. Canlı öğrenme ve diri düşünme yolunu tutmuş sorgulayan ve arayan ve bu yüzden kültür ve bilim ve din tarihini okuyan kimseler; yukarıdaki saydığım ALTI Yıldız’ın elbette farkında olurlar ve onların ışığından gökteki güneş gibi yararlanırlar.

İsa aleyhisselam (00.00) gibi 11 arkadaşı ve havarisiyle davasını.. dünyaya kazıdığı gibi, İmamı Nursi (1873-1961), Risalei Nur Külliyatını ülkeye kazıdı.. vefatından sonra da talebeleri dünya yerleştirmeye çalışıyorlar.
Nebimiz Muhammed aleyhisselam (M.S.570-632) 11 sahabesi ile Din-i Mübin-i İslamı tarihe kazıdığı gibi, Mustafa Kemal’de (M.S.1881-1938) Değerli Silah Arkadaşlarıyla TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni dünyaya kazıdı.. Ne yapalım bu da dünyaya “sıkıntı” veriyor.. fakat darlık olmadan da genişleme bulunmaz.
Her şeyden önce bu dört durumu ve parlak izi   tarihsel bir DONE ve nesnel bir VERİ olarak bir saptamak lazım.. aksi halde bu isimlere dost ya da düşman olan değerlendirmelerimiz indî ve subjektif kalacaktır.

Bu dört serüveni tarihe yazılı veriler ve kazılı olaylar   olarak okuyunca, Yaratan'ın bütün nebilerinde ve velilerinde.. cereyan eden GENEL bir BAŞARI olgusunu görürüz.. hatta dâhilerinde (edhiya) ve delilerinde (edliya) de bu tür muvaffakiyetler cereyan eder.. başarana dâhi başaramayana deli denir.. feth edene KAHRAMAN.. adı verilir.. açılışı başaramayana HAİN olur.

Uygarlık bu başarı ve fetihlerle okunur ve yazılır, kültüre kazılır ve cadde dokunarak ilerler.. bazen bu dokuma ve örme da acıklı olur.. kahramanları alkışlayarak çıkarırlar.. son kakışlayarak öldürürler.. Örneğin KADDAFİ.. örneğin MENDERES... Fakat ne olursa olsun uygarlığın yoluna bu TUĞLALAR konulur ya da tarihe ÇİVİLER çakılır.. Hallacı Mansur ya da Giordana Bruno idam ederlerken iktidarların hukuka dayanan gerekçeleri bulunuyordu.. bazen eskiyen ekonmik ve politik standartlar ve statükolar   sökülür yeni teknik ve kültürel   patentler ve defaktolar takılır.. böylece bu hem ideolojilerle okunulan ve değiştirilen hem teknolojilerle düzeltilen ve dokunulan bu yol ilerler. İşte Atatürk ve Bediuzzamın dünyada bu tür işleri yapan kimselerdendir.

Kimisi İmamı Nursiye mehdi der.. kimi Mustafa Kemal'e süyfan der.. kimi Marksa deccal der.. kimi onu kurtarıcı görür.. yani büyük adamlar ve büyük insanlar konusunda tam tersine yargılar ve değerler verilir.. Bana sorarsanız bu ulusun yazılımını imamı Nursi ve arkadaşları.. bu ülkenin donanımını da Mustafa Kemal ve arkadaşları değiştirdi.. Saltanat yerini Cumhuriyete bıraktı.. Atatürk’ın ilkeleri ve ülküleri ve devrimleri ile Türkiye meclisi ve kabinesi ve mahkemesi ile çağdaş bir devlet oldu.. Onlar NUSRET’lerinin ardından fevc ve fevc gelenleri ile uygarlık mevceleri bulunan Dinillah’ı tamamlayarak teşbih ve teşbih ve tevbeleri Hakk’a yürüdüler.. Bize de   Bediuzzaman’ın yeni yazılım ve Atatürk’ün yeni donanım ile de ülkemize dünyaya açılacak yeni olanaklar ve fırsatlar ortaya çıktı .. yeni yetenekler ve başarılar çıkacak.. bize düşen bu imkan ve olanağı değerlendirerek uygarlığa yeni tuğlalar koymak ve ülkemize yeni çiviler çakmak.. soruları yanıtlamak ve sorunları çözmek yolunda çabalamaktır.

Şimdi KİM sorusunun yanıtını verdikten sonra NE sorusunu soralım risale-i nur külliyatı.. ne dir ? Siz hem Nutuk hem RNK okudunuz mu ? Önce hangisini okudunuz ?
NUTUK’daki başlıklar:
Birinci Dünya Savaşında Anadolu’nun Durumu ve Kurtuluş Çareleri
Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler
İstanbul Hükümeti ile ilişkiler
Milli Teşkilatın Yeniden Düzenlenmesi
Misaki Milli ve Gelişmeler
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Toplanması
İç İsyanlar ve Doğu Cephesindeki Gelişmeler
Düzenli Orduya Geçme Kararı
İstanbul Hükûmetinin Ankara ile temas arayışları
Batı Cephesinde gelişmeler ve Birinci İnönü Zaferi
Londra Konferansı ve İkinci İnönü Zaferi
Sakarya Meydan Muharebesi ve müteakip Gelişmeler
Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Savaşı, Mudanya Konferansı
Lozan Barış Konferansı ve Saltanatın Kaldırılmasına ilişkin Gelişmeler ve Hilafet Mes’elesi
Halk Partisinin kuruluş çalışmaları, Lozan Barış Andlaşması ve müteakip gelişmeler
Cumhuriyetin ilanı
Hilafetin Kaldırılması
Cumhuriyete karşı iç muhalefet, Paşalar Mücadelesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olayı
Türk Gençliğine Hitabe
Sonuçta Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri, ülküleri ve devrimleriyle TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ.. meclis, hükümet ve mahkemeleriyle ortaya çıkmıştır. İlkelerine devrimciler, ülkülerine ülkücüler ve devrimlerine Türk milleti sahip çıkmıştır.

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’nın tamama 3600 sahifedir. Ana çatı Dört Kitabdır.

BİRİNCİ KİTAB: SÖZLER Mecmuası 33 adet “SÖZ”lerdir.
33.cü söz otuz mektub tur ve mektubat olarak ayrıca yayımlanmıştır.
İKİNCİ KİTAB: MEKTUBAT Mecmuası 33 adet “MEKTUB”dur.
27.ci mektub “Lahikalar” (Barla, Kastamonu ve Emirdağ I, II ) neşredilmiştir
30.cu mektub “İşaratül-İcaz” olarak neşredilmiştir.
31.ci mektub “Lem’alar” olarak neşredilmiştir.
32.ci mektub “Lemaat” adıyla bilinir.
33.cü mektub “33.söz PENCERELER” olarak bilinir.
ÜÇÜNCÜ KİTAB: LEM’ALAR Mecmuası 33 “LEM’A”dır.
31.ci Lem’a ŞUALAR mecmuası olarak yayımlanmıştır.
32.ci lem’a “Lemaat” olarak bilinir.
33.cü lem’a “Mesnevi-i Nuriye” olarak neşredilmiştir. (Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hübab, Zühre, Şu’le ile bölümlenmiştir.)
DÖRDÜNCÜ KİTAB: ŞUALAR Mecmuası 15 “ŞUA”
Sonuçta Söz ve ektub ile Lem’a ve Şua manevi ve maddi NUR ortaya çıkmıştır.

Bir de güncel (2021) yapıta bakalım.. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın gündem olan KİTABINA.. “DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN” adıyla bastırılan bu kitapta “Birleşmiş Milletler Reformu İçin Bir Model” örneği bulunuyor:
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
1.BÖLÜM
ULUSLARARASI SİYASETTE ÇİFTE STANDART VE BM NİN REFORM İHTİYACI
Kültürel siyasetin açmazları
BM’nin meşruiyet sorunu
Küresel adalet sorunu
Mülteci krizi
Uluslararası terörizm sorunu
İslam karşıtlığı
BM’nin işlevsellik ve etkinlik sorunu
Kapsayıcılık ve temsil sorunu
Küresel yönetim sorunu

2.BÖLÜM
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER REFORMU
Reform ihtiyacı
Birleşmiş milletler reformuna yönelik ilkeler
Mevcut reform tekliflerinin sorunları
İlkeli, kapsamlı ve stratejik bir öneri
Temsilde adalet
Genel kurul ve güvenlik konseyi ilişkisi
Veto imtiyazını kaldırmak
Uygulanabilir bir teklif
SONUDž……………………………………………………………………………………….shf 203
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI.. NE DİR ?

İmamı Nursî, İmamı Gazali’den ve Hazreti Mevlana’dan İmamı Rabbanî’den sonra gelen DOĞUNUN imamı kabul edilir. Nasıl Aristo.. Descartes.. Kant.. BATININ birbirinden sonra gelen otoriteleridir. Otoriteler ve yetkeler geçmiş birikimleri toplayıp ona yeni paradigmalar katarak geleceğe aktaran KÖŞE başlarıdır. Çünkü görüşleri ve yapıtlarıyla dil, din, kültür, bilgi ve düşünce tarihinde YÜZ YILLARDIR YİNELENEN dini doğmaları yeniler ve BEN YILLIRDIR SÜRDÜRÜLEN bilimsel paradigmaları değiştirirler.
Birbiri ardına kitapla gönderilen RASULLER arasında genelde aralarında dört yüz ila altı yüz yıl arası bir mesafe bulunur. Her inen kitap bir DOĞMA değişimidir. Bilimsel PARADİGMALARA gelince birazcık gök bilim, bilim ve felsefe ile ilgilenenler bunun ne demek olduğunu bilirler. Bilim tarihinde yer merkezli, güneş merkezli ve merkezsiz (başvuru ve referansa dayalı) kainat tasvirlerinin değişimi ve evren büyük resimlerinin geçirdiği evrim.. aynı zamanda fizik kuramlarında önemli bir zaman ve mekan kavramlarının yenilenmesini ifade ederler.

İMAMI NURSÎ yirminci yüzyılın başında İslam Dünyasının çağdaş bir temsilcisi olarak telif ettiği hem ilim ve hem kelam sahasında dogma ve paradigma değişimi sağlayan YENİLİKÇİ yapıtı olan Risale-i Nur Külliyatıyla DİN kalesinde USUL ilminin muhafızı ve DİL kalesinde kelam ilminin müceddidi olmuştur. Fakat o daha çok talebeleri nedeniyle iman davetçisi ve Kur’an çağırıcısı olarak tanınmıştır.

Semavi ve kitabı ve ilahi ve rasuli din-i mübini İslamiyetin kurucusu Hazreti Muhammed ‘den (Aleyhissalatü vessalam) yaklaşık altı yüz (571-1111) sonra gelen IMAMI GAZALİ ((1058-1111) din-i mübini İslamın en parlak dört yüz senesinin sonunda parlayan bir yıldızdır. Onun akıl gözü ve kalb gözü ayırımı Pascal (1623-1662) ile KANT’a (1724-1804) ulaşmış TEORİK (mantık ve ilim ve usul ve Hikmet) ve PRATİK (nutuk ve irade ve iman ve ahlak ) AKLIN temellerini atılmıştır. Elbette Kant’ta Descartes ve Hume etkileri vardır.. akılcı Descartes ile deneyi Hume etkilerinin de temelinde olan aklın terakümünü ve kalbin telahuku ile birleştiren yaklaşımın kökenini ilk olarak Gazalide buluyoruz. Nasıl Hegel’in tarih yorumun temelinde Mukaddime Sahibi İbni Haldun organizma kuramanı unutmuyorsak. Ancak birbirin eklemlenen ve telahuk eden her bir nazariyenin ayrı ayrı bir değeri vardır.. bu kuram sahibinin Yahudi ve Hristiyan ve Müslüman olması nazariyenin İNSANİ bir kurum olduğu gerçeğini unutturmaz. Bilim evrenseldir.. musevinin ve isevinin ve muhammedinin ayrı bir ilimi bulunmaz. Ancak dini kültür olumlu ve yapıcı dönemlerinde insani gelişmenin ve düşünmenin önünü açarlar, taassuba düştüklerinde zaten sadece bilimi değil dini de köreltirler.

İslamın ilk PARLAK dört yüz yılından sonra gelen KARANLIK bin yılda ortaya konulan yapıtlar, bilimde ve ahlakta.. san’atta ve hikmette özgünlüğü bulunmayan tekrarlardan ibarettir. Zaten tarihi deneyimler göstermiştir ki altı yüz sene içinde kültürler her fani eser gibi miadı doluyor ve yeni bir dil ve din ve kitab doğuyor.. yeni bir kültür yeni bir devlet ve yeni bir imparatorluk ortaya çıkıyor. Gerçekten de veri olarak Hz. İbrahim ve Hz. Musa ve Hz. İsa ve Hz. Muhammed aleyhissalatı vessalam’ların arasında da yaklaşık 600 senelik bir değişme ve gelişme mesafesi bulunuyor.

Nasıl ki İmamı Gazali, Selçuklu’nun ardındaki İdeolog..
Mevlanâ ve Hacı Bektaşı Veli, Osmanlı’nın ardındaki ideologlar..
Bunun gibi gelecekte manevi bir "ide"si olarak İmamı Nursî’nin yapıtı olan RNK çağdaş kültürün din (ahlak) ve felsefe (hikmet) kanatlarını birleştiren özgür bir mentalitenin başlangıcın ve ışığı olacaktır. Bu kanaatime herkes katılmak zorunda değildir, bu benim düşüncem ve inancım. Bu geleceği bir inisiye ya da illüminasyona bağlı olarak değil nesnel bir perspektif ve tümel bir vizyon olarak görürüm. Felsefi tasası olan bir insan ve dilin kötü ve kötüye kullanılmasından bireylerin, toplumların akıbetini batıran ulusların ve uygarlıkların geleceğini karartan bir illet olmasından dolayı kaygı ve sorumluluk duyan bir aydın olarak konuşurum. Yarı aydınların dudak bükmelerine aldırmam.. düşünen ve arayanların kulak vermesini beklerim.   

Gelecekte küresel bir yapılanmada.. doğunun ve batının kesiştiği Anadolu.. geçmişin ve geleceğin kavşaklaştığı Türkiye Cumhuriyeti.. dilin intikal ettiği bilimin.. dinin intikal ettiği hukukun.. hikmet ve ahlak meyvesini vermesine vesile olacak.. çevresindeki İran’dan Yunanistan’a.. Irak’tan İsrail’e.. uluslar ve devletler ile YEREL GÜCÜNÜ ortaya koyacaktır. Yeter ki bu devletler küresel kültürün bir parçası olan halklarının ne dediğine kulak versin.

Aksi halde uluslar arası şirketlerin ardında bulunan küresel efendiler olan aileler egemenliklerini korumak için dünya bir köy haline getirerek bizi giderek doğaya yabancılaştıran.. yapay yaşama ve sanal şuuru mahkum eden teknolojiye kuvvet verecekler ve el altından insanı insandan uzaklaştıran yeşil ve mavi totoliter sistemlere kızıl ve kırmızı otoriter rejimlere güç veren ideolojileri destekleyeceklerdir.. bu da ANADOLU'ya daha çok yüklenecekler anlamına geliyor.


ACABA RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’NIN ETKİSİ VE YAYGINLIĞI HANGİ İHTİYACI KARŞILAMASINDAN DOĞUYOR ?

Siyasi ya da ideolojik olarak bir kişi ya da olaya yandaş olmanın ya da karşı çıkmanın bir kıymeti harbiyesi bulunmaz. Tek bir risalesini okumadan İmamı Nursî’ye karşı çıkanın, onu yermesinin bir anlamı olmadığı gibi bütün kitaplarını okuduğu halde onun ilim ve usul ve iman noktasında yaptığı yenilik ve değişim ve gelişimlerinden haberdar olmayanın, onu övmesinin kişisel bir tatminden öte bir değeri bulunmaz. Bunu NUTUK’u okumadan Atatürke karşı çıkmaya benzetebiliriz. Eğer “NUTUK” okumamışsa içinde yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ü kendisini tanıtacaktır. Tanımıyorsa ömrü varsa Ankara DC.sinin Anadolu Birleşik CUMHURİYETLERİNİN çekirdeği olduğunu da bu yazı ona bunu DÜŞÜNDÜRECEKTİR.   

Avrupa ilim yapmaya hazır yüz bin kelime kapasitelik bir üniversite mezunu çıkarırken ülkemizde on bin kelimelik bir kapasiteli sol ya da sağa angajeye olmuş bir zihin imal ve istimal ediyoruz. Bir de bilim ya da dini yeteri ve gereği kadar bilmeyenlerin yarı aydınların sağılığını ve körlüğünü işin içine katarsanız KÜLTÜRÜMÜZON hikmet ve ahlak ÜRÜTMEYEN hali ortaya çıkar. Kaç tane Nobel ödülü alan Müslüman Arap ya da Müslüman Türk çıkardık.. yoksa Arap ve Türk ve İslam olduğumuz için mi ödül vermiyorlar ?

Ne yazık ki ad (mana-yı ismi) ve ar (mana-yı harfi) anlamını birbirinden ayıran İmamı Nursî gibi akıl ve kalb gözünü fark eden İmamı Gazali de zamanında anlaşılmadı.. Bununla beraber Gazali’nin bu usul ve iman tefrik ettiren akıl ve kalb ayırımı Kant’a ulaştığında (Ord. Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN ifade ediyor) o, aklı tanrı yapan aydınlanmacıların ayaklarını yere değdirmişti… Bu güne kadar akıl ve nakil ile ilim ve kelam ilişkisi felsefi edebiyat ve dini vaaz konusu olmaktan kurtulması.. kültürü temellendiren dil ve din bağlantısı kurulamadı.. çünkü alan ve yöntemlerin ilişkileri yeteri ve gereği kadar tartışılmadı ve tanımlanmadı.

Ancak her şey fani.. bir zamanlar İSLAM KÜLTÜRÜ çağdaş bilme temel olacak merdivenleri hazırlamışken şimdi başka kültürler ve coğrafyalar ve kuvvetler dünyanın yeteneklerini ve olanaklarının basamaklarını yükseltiyor ve bundan doğan gücü kullanıyor.

Bin yıl önce AKIL gözünün mana-yı harfi (ar anlamı) ve KALB gözünün mana-yı ismisini (ad anlamı) ayıran İslam Dünyası.. bu ayırımının gerektirdiği ad anlamı ile yapılan bilimsel araştırmayı ve düşünsel karşılaştırmalarını yaparken bunları bir yana bırakarak karanlığa gömüldü.. ne garib dir ki bunun nedenini imamı Gazali’ye bağlarlar.. yanlıştır. Bu olguyu şuna benzetebiliriz.. güneş ışığı bazı (genç) bitkileri yeşertip büyütürken bazı (yaşlı) bitkileri sarartıp çürütür.. İmamı Gazali ve İmamı Nursî’nin ışığı böyledir.. Eğer onların sözleri MANA-YI HARFİYLE Tanrı’nın kutsallığına ve ahiretin sonsuzluğuna duyarlı olan KALB gözünüzü SÜREKLİ aydınlatırken AKIL gözünüz körlenmişse durum bu olacaktır, akıl gözünün uyarlı olduğu MANA-YI İSMİ karanlıkta kalacak ve bilime ve kuvvete ve dünyaya karşı gabileşecektir. Yani sadece kalbiniz çalışacak aklınız işlemediğinden körleşecektir. Bunun tersi dahi gerçekleşir.. çoğu zaman insanlarda.. mana-yı ismiyle eşyaya ve eşhasa ilişkin aklı çalışır ve fakat mana-yı harfiye duyarlı kalbi KÖRLEŞİR.. dine.. imana.. yabancılaşır.. Yaratan’a.. Yaradan’a karşı çıkar.


Din ve ahlak insanlarda köklüdür.. aynı şekilde bilimin ve hikmetin de kökü bulunur. Maalesef insanların çoğu bu iki kökü birlikte götüremiyor. Sağcılar imanı esas alıyor.. usulü ve ilmi bırakıyor. Solcular usulü ve yöntemi ve metodu esas alıyor imanı ve ahlakı geri bırakıyor veya yadsıyor.. üstelik bunun farkında bile olmuyorlar.

Bu bir VELL.. tevekkül ve tevellev sırrıdır.. hem hakka hem halka dönebilmek ve bunu sürdürmek ve korumak bir sınava ve yarış konusudur. Camiler ve mescidlerin mihrabının üstünde yazılan “fe vell vecheke şatra el-mescide el-haram” sırrıyle bir zihin ve şuur; ibadetinde ve namazda ve dinde doğuya (GÜNEYE) dönen yüzünü daha sonra istiane ve zamana ve dünyaya batıya (KUZEYE) döndürür ve namazdan çıkar.RNK nın altı usul, üstü imandır. Bin yıllık imana ve islama yapılan itiraz ve eleştiri ve soruları yanıtlayan yönü onun İMAN hizmeti tarafıdır.. diğer yanı ise, temel düşünme ve öğrenme yol ve bilgilerini açıklayan USUL hizmeti tarafıdır. Örneğin Daire-i iman ve itikad.. Daire-i imkan ve vucub.. Rububiyet ve ubudiyet daireleri.. risalet ve velayet vecheleri gibi din sırları, dil sırlarıdır…

RNK hizmetinin dört aşaması vardır.. yazıcılar, okuyucular, Yeni Asyacılar ve Zamancılar.. İlk safhası hattı kur’an (Osmanlıcı) ile risalelerin yazılması aşamasıdır. Bu gün hala risaleleri Osmanlıcı yazan ve okuyan bir cemaat vardır. 1928 de başlayıp 1950 de yerleşen yanlışlıkla latin harfleri denilen küresel harflerin üniversite ve basın yoluyla yaygınlaşması karşısında Risaleler 1950 den sonra yeni yazıyla matbua da basılmaya başladı ve böylece okuyucular cemaati ortaya çıktı. Risaleler halk elinden aydınların eline geçtiğinde 1970’lerde Yeni Asya Gazetesi ortaya çıktı. Fahri iman ve Kur’an hizmet olarak halk dershanelerinde yapılan sivil çalışmalar Yeni Asya Gazetesi ile resmi düzeye çıktı.. Daha 1980’lerde legal olarak hizmet yurtları ortaya çıktı ve Zaman Gazetesi ile Yeni Asya arasında rekabet başladı.. 15 Temmuz Darbe Girişimiyle Zaman Gazetesi faaliyetleri illegal hale geldi.. İktidar Zaman Gazete’sini kapattı Yeni Asya’ya dokunmadı.

DOGMA VE PARADİGMA DEĞİŞİMLERİ

Risalenin üç aşaması vardır.. Hakaik-i imaniyeyi neşir.. sünnet-i seniyyeyi ihya.. üçüncüsü ittihad-ı islam.. Buna paralel olarak İmamı Nursi’nin de üç evresi düşünülebilir.. 1910 da başlayan Eski Said.. 1928 de başlayan Yeni said.. 1950 den sonraki üçüncü Said. Bu gün Risale-i Nur Külliyatı kainatı, insanı ve kitabı okumanın ve onları dokumanın YENİ BİR YOL’unu açtığını ve bunun yeni bir YAZILIM olduğunu söylemem beni “deliler” sınıfına sokar. Ancak çağın paradigma söküldüğünde ve bilimin mana-yı ismiye ve hukukun mana-yı harfiye dayandığı ortaya çıktığında bu paradigma değişimi dolayısıyla İmamı Nursî’ye düşmanları bile ona “dâhi” diyecektir.


Askeri savaşın yerine alan ekonomik savaşın ve ekonomik savaşın yerini alan BİLGİ YARIŞININ.. teknoloji (makine) ve ideoloji (zamine) savaşının içinde ortaya çıktığı günümüzde KÜRESEL İKTİDAR nelere gebe.. bilmiyoruz. Bu gün için gördüğümüz.. ülkemizin küresel efendilere karşı çıkmasıdır. Ya da karşı çıkıyor görünmesidir.. Zaten güncel olarak gerçek ve görüntü arasını ayırmak pek mümkün değildir. Ancak gelecekte bu gerçek ve görüntü sorunu çözüldüğünde ortaya çıkacak insanlık, İslamlığın geçmiş bir kanıtı olacaktır. Zaten bir iktidarın üzerinde elli ya da yüz yıl geçmeden onun gerçek tarihini ortaya çıkarmak olası değil.. bu ulusal ya da küresel iktidar olur, fark etmez.


Fakat iktidar garib bir olaydır.. yasa ve yasadışı olanı belirlemenin “ölçütü” oluverir. Eskiden İKTİDAR 200 ulusal devleti yöneten PARTİLERİN elinde idi..2020’den sonra 200 uluslar arası ŞİRKETLERİN eline geçti.. ve bu şirketlerin   ardında bulunan, birisi de Suudiler olan, 22 küresel ailelerin elindedir.. iddiasında bulunuluyor.. bu sav bir komple görülsün görülmesin dünyayı yön veren bir GÜÇ bulunuyor. Bu güç yarın ne hale gelecektir, bilmiyoruz. Fakat bu gün için ülkelerdeki etik ve etnik bölünmelerin.. dini ve milli kökenli çatışmaların.. Müslümanların, Masonların ve Marksistlerin gelenekçi ve yenilikçi kesimlerin çatışmalarının KÜRESEL İKTİDAR TARAFINDAN dizayn edildiği bir manzara görünüyor.

Kim kimin kuyusunu kazıyor bilemiyoruz. Küresel Efendiler Anadolu’yu mu ele geçiriyor yoksa Anadolu’mu dünya’nın beline mi yerleşiyor bilemeyiz.. Şimdi artık rekabet KÜRESEL ve ULUSAL arasında değil küresel ile YEREL arasında.. bunu ancak ANADOLU “yerel”inin gerçeğini kavradığımıza anlayabiliriz. Kavramazsak.. bin yıl burada oturuyorsunuz diye bizi bin yıl daha oturtmazlar. Doğudan batıya.. batıdan doğuya geçen kavimlerin ve milletlerin ve medeniyetlerin köprüsü olan ANADOLU.. beşeriyetin yapısından çıkan medeniyetin inşa ettiği İNSAN binasının temellerinin atıldığı bir yerdir. Genetik yolculuktan anlıyoruz ki Avrupa da insanlar avcı ve toplayıcı iken on bin yıl önce Anadolu tarım kültürüne geçmişti.. buradan Avrupa’ya geçen köylüler oranın insanlarına tarım öğrettiler.. bu bir kültür yolculuğudur.. bunun gibi milletler, medeniyetler, devletler ve imparatorluklar birikim ve kazanımlarıyla birbiri üzerine bine bine ÇAĞDAŞ UYGARLIK bu günkü karmaşık ve hibrit halini aldı.    


300 yıl önce ESKİ İlahi ve semavi ile kitabi ve rasuli dinlerin sahipleri dindarlar.. Museviler.. İseviler ve Muhammediler dünya sorunlarını çözebilselerdi YENİ nasyonal.. kapital ve sosyal dinler çıkmazdı.. Şimdi eskisi ve yenisi de işe yaramıyor.. yani tez ve antitez ile oluşan sentez YENİ bir tez arıyor.. aramaya ve bulmaya açık insanlar   aranıyor.

YBA davasına “DÜŞÜNENLERİ arıyorum ÇÜNKÜ düşünüyorum ARAYANLARI”. sloganıyla başladım. Çünkü düşünenlere ve arayanlara önereceğim hızlı bir anlam sürücüsü ve kolay biri anlatım aygıtı barındıran bir DİL var: YÖNTEM BİLİMSEL ANALİZ. (YBA)

Analitik düzlemin görsel, mantıksal ve metodik kullanımı olan bu yeni dille.. din ve din birlikteliğinden oluşan ANADOLU kültürümüz.. şaha kalkacak.. fakat AT yok ki şaha kalksın.. ya da ŞAH yok ki atı bulsun.. ar (harf) yükü ve ad (isim) yolcusu yüklenen AT’ınızın farkına vardığınız da belki siz bir ŞAH olduğunuzun kadrini bileceksiniz. Kim bilir…

Osmanzya 05.01.2022


     NOT: Kişiler ve olaylarla fazla ilgilenmedim bu meyanda Ziya GÖKALP, dr Rıza NUR, İsmet İNÖNÜ isimleriyle ilgili hatırat ve kitapları okumadım.. okumakta istemedim.. bundan sonra da okumam. Bundan sonra söyleyeceklerim araştırma değil genel genel kültür olarak biliyorum ki   siyasi olarak birbirleriyle ilişkileri olan, Kazım KARABEKİR, Said NURSİ, Rıza NUR, İsmet İNÖNÜ ve Mustafa KEMAL birbirlerine düşman olarak öldüler. .   Bunlar ülkenin değil kişilerin kendi aralarındaki sorunlarıdır ve bizleri ilgilendirmiyor. Benim ilgilendiğim benim değil “dünya”nın sınavı olarak sorunun nerede olduğunu arayıp çözümünü bulmaktır.

Ancak her bir ismin ülkemin kültürüne islam adına yapılan katkıları bulunuyor. Üç isim işbirliği teklif ettiği Said Nursi Kürt.. Kur’an tefsiri yazdırdığı   Elmalı Hamdi Yazır Türk.. Hadis yazdırdığı Ahmed Naim Arap.. Kur’an meali yazdırdığı Mehmet Akif Arnavut M.Kemal Atatürk’ün seçtiği isimlerdi ve Osmanlıdaki İslam Kültürünün nadide eserleriydi.. Mustafa Kemal de Türk değildi.. bin türk kadar türk milletine hizmet etti.. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu’ra GÜÇ onun elinde idi ve hepsini yönlendirme yetkisini elde etti. Ancak bu adamlar Anadolu’yu İnşaa ettiler.. İnsandılar ve Dünya’ya “İnsanlığı” hazırladılar. Ancak gücü elinde tutan içmese de sarhoştur. Nitekim son yıllarında güç İsmet İnönü’nün eline geçti.. İnönü’nün milli eğitim bakana Hasan Ali Yücel Şerî olmayan Hürriyeti şaha kaldırdı.. Belki Osmanlı’da hürriyet-i şerî kalmamıştır. Kur’an-ı Mu’ciz-ül-Beyan   mana ve tefekkür olarak 400 yıl durmuştu.. Çünkü orada hangi cümlenin hangi kelimede büyük harfle başladığı hangi cümlede nokta ile sonlandığı İmamı Sacevendi tarafından saptanmış ve bir daha böyle bir çalışma yapılmamıştı.. yani Müslüman Kitabın sadece okuma sevabı ve ahiret hazırlığı ile ilgilendiler ve ilme ve kuvvete ve dünyaya dönük yönüne hiç bakmadılar. Dünyası ve kuvveti ve ilmi olmayanın da burada hakimiyeti ve hürriyeti bulunmaz. Sadece başkasına kafir, münafık ve zındık diye kaviye TRİP atar. Zaten zayıf kaviye ya striptiz yapar ya da trip atar.. kavi de kuvvetle sarhoş olup ya kendine ya başkasını zulm eder ya da hem kendine hem başkasına haksızlık eder. Bu homos’un patos’udur.. aynen kosmos’un kaosu gibi. Kavi ve zaıf (erkek-kadın, patron-işçi, amir-memur, standart-patent, gelenek-yenilik) arasındaki krallık ve kölelik ilişkilerden DÜZEN doğar.. düzenin de bir köylünün Ecevit’e dediği gibi nizam değişir lakin düzen ve düzülen mizanı değişmez.    

Derler ki tarım devriminden sonraki sanayi devrimini ve kapitalizmi ve kuvvet ortaya çıkaran   Max Weberin Protestan Ahlakıdır. Başka bir alman ekonomisti ise uygarlığı fahişelerin ortaya çıkardığını söyler.. çünkü kötü kadınların istediği lüksü sağlamak için erkekler para peşinde koşar. Bana sorarsanız uygarlığı ve gelişmeyi ortada çıkaran ana babanın evladını daha ileriye götürmesi için yetiştirmesi ve eğitmesidir. Düzen’in sürmesi için sürekli çıkan sorunların sürekli çıkarılan çözümlerle giderilmesi gerekir.

ÇÖZÜM bireysel, toplumsal, ulusal, yerel ve küresel çapta olabilir, fark etmez. O alanın sorumlusu kimse bu işi o yapacaktır. Benim alanımda bireysel alanda ve zihinsel çapta sorunu saptamaktır. SORUN: dilin kötü ve kötüye kullanılmasıdır. ÇÖZÜM ise yaşamın bir yarışı ve dinin sınavı olup bu da   savaş ve barışa çözümü ve kolaylığı getirecek mal ve hizmet üretiminin kaliteli yapılmasıdır. Bu arada bu işi yaparken erdem ve yetkinliğin meşru ve makul, makbul ve muhkem bir surette sergilerken kendi samimi ve ciddi bulunarak insanlığını kazanmak ve safi ve halis olarak insanlığının İslamlığını kurtarmaktır.

Bu anlatımımın oldukça genel ve tümel ve evrensel olduğunu da ve hiç bir kimseye somut ve belirli bir yol göstermediğini de biliyorum. Zaten meramımda bu kimsenin işine karışmayarak ona olabildiğince özgür bir alan bırakmak.. kimsenin mürşidi ve rehberi ve peygamberi olmamaya özen göstermektir. Umarım başarılı olmuşumdur.

Bilgi, saygı, sevgi ve sağlıcakla kalınız.


Mustafa BUĞUÇAM 12.01.2022 Üçyol-İZMİR
Düzenleyen osmanziya - 19-Mayıs-2022 Saat 15:16
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1835

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 04-Şubat-2022 Saat 09:21
.. Muharebe aslında muhabere ile yapılır derler.. HRB ve HBR.. ikisi de yıkıcıdır.. harb doğrudan bir darb ve yıkıcılık.. haber dolaylı bir darb yanıltıcılık.. olabilir. Elbette her harb yıkıcı olmadığı gibi her haber de yanıltıcı değildir. Ancak iki tarafı keskin bir kılıç olduğu için "rbh" rehabilete ve "brh" bürhan kabzasını iyi tutmak gerekir
İDEOLOJİ

İD.. İDE.. İDEOLOJİ

“İd” madde ise “ide” mana demektir.
İdeoloji ise maddi ve manevi bütünlüğü olan bir fikir ve İDDİA demektir. Çoğu zaman bu davet ve çağrı bütünlük doğruluk ve gerçeklik anlamında kullanılsa onun totoliterliği ve otoriterliği bütünlük ve birlik yerindelilik ve yararlılık ve yetkinlik olarak görülmemeli.. eksik ve yanlış yanlarıyla o belli bir zaman içinde “işe yarayan” insanları etrafında toplayan dinler, felsefeler, doktrinler.. mezhebler.. meslekler ve meşrebler demektir.

Genelde yazılarımda teknoloji ve ideoloji fena halde çatarım.. sanki benim kendi ideolojik bulunmuyormuş gibi…

Bir vesile ile Değerli bir Kardeşime yazdım: Anlatımlarının dört tarafı vardır:

1.Yöntembilim, analitik düzlemin metodik kullanımını içeren hızlı anlam sürücüsü ve kolay anlatım aygıtına ilişkin günlük dilin düz yazısıyla yapılan reklamlar ve tablolardır. Bu çalışmayı facede Osmanziya Osmanziyaoğlu ismiyle on yılı aşkın yapıyorum.

2.insanbilim, soyut olan YBA (Yöntem Bilimsel Analiz) uygulamasıyla ortaya çıkan insanın bilinmesine ilişkin içeriklerdir. Bu çalışmaları da face de Mustafa Buğuçam ismiyle yürütüyorum.

3.islambilim, YBA uygulamasıyla ortaya çıkan insanbilim'e ilişkin çalışmalarıda Dinnur YAŞAR ismiyle yayımlıyorum.

Ve burada söz konusu olan DÖRDÜNCÜ TARAFIM:

4.On yıldır face de.. 20 yılda nette www.yontembilim.com sayafamın FORUM kısmında yaptığım YBA reklamı ve propagandası mahiyetinde içerikerle ortaya çıkan siyasi ve seksi.. meraklı ve gizemli yazılarda ortaya çıkan İDEOLOJİM.


Bu ideoloji haliyle ESKİ DİNLERİN yani Musa ve İsevi ve Muhammed Aleyhisselama indirilen Tevret, İncil ve Kur’an-ı Mu’ciz-ül-Beyan’a dayanın üç, iki ve binbeşyüz yıllık geçmişe dayanan hukukların ortaya koyduğu ideolojilere ki bunun anlamı Yahudilikteki 400 Hristiyanlıktaki 200 Müslümanlıktaki 100 mezhebe uymayacaktır. Keza son üç yüz yıllık geçmişteki eski semavi dinlerin müntesiplerinin çağının ve dünyanın bilimsel ve hukuksal sorunlarını çözememekten kaynaklanan yeni dinlerin ekonomik ve politk çözümleri olan Nasyonalizm (Türkçülük, Kürtçülük).. kapitalizm (Masonluk) ve sosyalizme (Marksizm) de uymayacaktır.


Çünkü eski yeni ve dinlerin totaliter ve otoriter ideolojileri insanın ortak değerleri olan dil ve din ile emek ve özgürlük değerlerinin gelişeceği BARIŞ ORTAMINA sürekli tehdit etmektedir.

İki dünya savaşının arasında 20 yıl.. son dünya savaşından itibaren de, NÜKLEER SİLAHLARIN CAYDIRICILIĞI nedeniyle 80 yıl geçti.. buna karşın içten içe düşük yoğunluklu konvansiyonel silahlara yapılan küçük savaşlar ve teröristleri taşeronluğu ile yürütülen operasyonlarla gizli holokost uygulanmaktadır. Yetmiş yaşımın kırk yılı bunların haberleriyle geçti.

Bu soykırım uluslararası hale getirilerek son iki yıldaki pandemik uygulamalarla 8 milyar dünya nüfusu Vastfelya anlaşmasında sınıra yani 500 milyona indirilmek istenilmektedir.

Bu iddialar KOMPLO teorilerin bir parçası olarak olarak görülse bile TEKNOLOJİNİN (makine) etkisiyle insanı giderek doğaya yabancılaştırması ve dinleştirilmiş felsefelerin veya felsefeleştirilen dinlerin yani İDEOLOİLERİN (zamine) etkisiyle giderek insanın insandan uzaklaştırılması artık göz ardı edilememektedir.

Bunun nedeni geçerli olan bilimsel paradigmada ve yürürlü olan dinsel doğmada yatmaktadır.

BİLİMSEL PARADİGMA: Gerçeğin MONİST olarak olarak görülmesidir. Oysa bu günkü çalışmada gerçeği dar, orta ve geniş anlamda DÜALİST olarak gösterdim. Gerçek monist hale getirildiğinde SALT ‘laşır ve böylece günlük dilin, bilimin ve felsefenin konusu dışına çıkar bir DİN ve İNANÇ haline gelir. Oysa YBA gerçek monist olarak örüleceğini değil düalist olarak örüleceğini öngörür ve büyük resmin birileri tarafından değil her birimiz tarafında örülebileceğini varsayar.

Bilimsel kuramlar dinsel hale getirilip toptan kabul ve toptan red haline getirilmesinin BİLİMSELLİKLE ilgi bulunmaz. Sadece bilmeyenleri USSALLIKLARI ile avlar. Bu sav benim saltı inkar ettiğim ve tanrıyı nefyettiğim anlamına gelmez. Sadece boş boşu yapılan tanrı tanırlık ve tanrı tanımazlıktan kurtulup TANIRLIĞA geçmeyi oradan TANIKLIĞA çıkmayı öngörür.

Dil bilime ve bilim hikmete intikal etmiştir. Din hukuka ve hukuk ahlaka dönmüştür. Hahamlar ve papazlar ve hocalar.. seks pazarına eşlik eden din pazarı oluşturmuşlardır. Bunun için akıllı Müslümanlar tarafından kurulan bir kitabevi ile Tevrat ve İncil ve Kur’an TEK KİTAB olarak basılmalı.. halk dini metinlerle doğrudan buluşturulmalıdır. Çünkü artık CEHALET büyük ölçüde aşılmıştır. BİLGİ ise tek tıkla herkesin erişimin açılmıştır.


DİNSEL DOGMA: ilk kitap bende sizler deccalsiniz.. gayimsiniz.. hayvansınız insan değilsiniz savı ile son kitap bende sizler kafirsiniz, müşriksiniz ve şeytansınız savıdır.

Artık pek çok görüşü ve düşünceyi ve dini ve felsefeyi ve ideolojiyi eskiden bu kadar geçmiş ve tarih karşısında bu iki sav arasındaki çatışmanın anlamı kalmamıştır.. İbrahim ve musa ve isa Muhammed aleyhisselamlar arasında geçen ortalama 600 senelik süreden iki kattan fazla süre (3610, 2022, 1443) geçmiş ve eşyayı eskitmiş ve eşhası yaşlandırmış ve fikirleri bayatlaştırmıştır.

Geçmiş tarihi birikimden anladığımız kadariyle bir semavi din 600 yılda geçerli ve yürürlü olmaktan çıkıyorsa mevcut semavi dinlerin İTİKAD ve AHLAK esasları dışındaki İBADET ve AHKAM hükümleri cari ve meri olmaması gerekir. Son din, son nebi, son kitab ve son çağrıdan sonra yeni bir nebi ve din olmamalıdır, ancak yeni bir ideoloji ve fikir ve iddia olabilir.

Son din olan İSLAMİYET’in ise KUR’AN’da meknuz olduğuna ve oradan çıkarmamız gerektiğine de şu Ali İmran suresinin ilk sayfasındaki ayetleri ortaya koyduğu muhkem ve müteşabih doğrular ve gerçekler METODOLOEJİ’si işaret ve davet etmektedir.. diye düşünüyorum.

Bilim suresi olan Ali İmran ile hukuk suresi olan Bakara arasında bulunan Ali İmran suresinin ilk sayfasındaki METODOLOJİ açık ve seçik olarak Kitabın FURKAN fonksiyonuna işaret etmekte.. Kur’an ayetlerinden farklı TEVRAT ve İNCİL ayetlerini ilga ettiğini yani geçerli ve yürürlü olmaktan kaldırdığını düşünmekteyim. Bu yüzden tek bir kitabta birleşeyemen Musevileri, İsevileri ve 1400 sene sonraki Müslümanları AZAB-I ŞEDİD ile tehdit etmektedir.

Azabı azim kafire, azabı elim münafığa, azabı mühin Hz.Muhammedin nebiliğine itiraz edenlere yöneltilmesi gibi AZAB-I ŞEDİD bu zamanda bilimin iktisad ve hukukun adalet AYETİNİ görmeyen, bu gün Müslümanlık dediğimiz islam dünyası da dahil olmak üzere bütün rasuli ve kitabi dinleri hedef almaktadır.

Sanırım kırk yıldır onlar bizim canımızı yaktılar.. bu acının intikamını biz güçlenerek onlardan alacağız. Böylece dilin etnik değerleri.. dinin etik değerlerini.. hukukun emik değerlerini.. bilimin teknik değerleri alaya alan çünkü dili kötü ve kötüye kullanan ve bu nedenle insanı sonuçta dünyayı ve dini bozan bir zihniyetten kurtulamayacağız.

Öyle ise bizim sorunumuz dünyanın biliminde ya da ahiretin hukukunda değil.. dünyayı belirleyen ve dini tanımlayan DİLİN kötü ve kötüye kullanılmasındadır. Bu dilin ve dilin taşıdığı bilgi ve buyruğun (değerin) sağlam ve sağlıklı olmamasından dolayı parça parça biriken kötüye kullanım birikerek toplamda uygarlığı istenilen ve belki de planlanan sonuca götürememekte ya da yavaş ilerletmektedir.

Öyle ise çare dili ve dini partilerine alet ve paravana eden YEŞİL müslümanlardan.. özgürlüğü ve emeği ideolojilerine paratoner ve bayrak yapan.. MAVİ masonlar ve KIZIL Marksistlerden.. etnik ve etik.. emik ve teknik değerlerimizi kurtarmaktır.. dediğimde bu benden önceki İDEOLOJİLERE karşıtlığım anlamına gelmektedir. Onları suçladığım ve onlara düşmanlığım anlamını gelmemelidir. Çünkü ben anlattıklarımdan sorumluyumm.. anlattıklarımın yanlış anlaşılmasından mes’ul değilim. Açık ve seçik tarafımdan teyid edilmiş anlamlarla suçlanamam. Elbette söylediklerim yanlış anlaşılabilir ve hatta maksadını aşabilir ancak bu bana söylediğinde düzeltilir ve yanlış anlaşılmaya neden olunduğundan dolayı özür dilenir.

ÖZETLERSEM; ideolojilerin iki tarafı keskin bir kılınçtır. .. Muharebe aslında muhabere ile yapılır derler.. HRB ve HBR.. ikisi de yıkıcıdır.. harb doğrudan bir darb ve yıkıcılık.. haber dolaylı bir darb yanıltıcılık.. olabilir. Elbette her harb yıkıcı olmadığı gibi her haber de yanıltıcı değildir. Ancak iki tarafı keskin bir kılıç olduğu için "rbh" rehabilete ve "brh" bürhan kabzasını iyi tutmak gerekir.

Bunun için her şeyi sil baştan yeniden koordine ve reorganize etmek.. bunun için örgütler ve ideolojiler kurmak değil.. HER bir KİMSE’yi kendi ile baş başa bırakacak yeni bir ÇARE düşünmektir. Bu da arzdaki iktisatsızlığa ve ısrafa karşı.. adaletsizliğe ve haksızlığa muhalif HALİFE-İ ARZ’a yani İNSANA güvenmektir.
Elbette İNSAN olmak kolay değildir.. hele insanlığın büyüğü olan İSLAM bulunmak daha da zordur.

Hiç kimse endi çocuğu dahil kimse kimseyi kolundan tutup dünya ya da ahiret cennetine götürmeye çalışmasın.. belki cehennemine çağırıyorsundur.. beş yaşına kadar dahi olup bu yaştan sonra sıradanlaştırılan çocukları kendi haline bıraksınlar.. ailesi, okulu ve devleti.. onların istidatları keşf edin ona uygun imkanları açsınlar.. bu yetecektir.

“Onlara yer yüzünde bozuculuk çıkarmayın denildiğinde hayır biz düzen vericileriz derler, oysa bozguncuların ta kendileridir fakat şuurunda değildirler.” Denilir Kafirler için.

“Onlara halkın inandığı gibini inanınız denildiğinde biz aşağıların inandığı gibi mi inanacağız derler, oysa aşağılıklar kendileridir ve fakat bilmezler.” Denilir Münafıklar için.

Şimdi her birimiz DİLİ KÖTÜ VE KÖTÜYE KULLANAN burada sözü edilen kafirlerden ve münafıklardan biri oluruz.

Öyle ise işe dilden ve düşünmeden ve yöntemden başlamak gerekir diye düşünüyorum ve başka bir şey bilmiyorum.

(NOT: Dil ve din gibi, ticaret ve siyaset gibi.. bilim ve hukuk gibi teknoloji ve ideoloji de çağdaş insana gerekmektedir. Ancak tren yolu gibi uygarlığın bu İLERİYE yürüyen yolunu GERİYE çevirmeye çalışanları teşhis ve tespit etmek, tutarsızlıkları ve uyarsızlıklarını.. geçersizliklerini ve yürürlüksüzlerini.. saptayacak sağlam ve sağlıklı bilgi ve buyruk (değer) taşıyan SÖZLER’e duyarlığı geliştirmeye ihtiyaç vardır.


Sanırım bu da ileride felsefe ve din arasında ortak bir dil   mümkün olacak ve bu işe de YBA adaydır.


Lütfen YBA içeriksiz ve biçimsel aletlik ve aygıtlığını onun reklamını yapmak için kullandığım bu gibi doktriner görüşlerin ve siyasi düşüncelerimle yani İDEOLOJİM ile karıştırmayınız.   

Bilgi, saygı, sevgi ve sağlıcakla kalıniz.

Osmanziya 04.02.2022


IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1835

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 16-Şubat-2022 Saat 19:18
ANADOLU BİRLEŞİK CUMHURİYETLERİ

01 GİRİŞ
02 ATATÜRK VE BEDİUZZAMN
03 Mustafa Kemal ve Said Nursî
04. YAPITLAR ve KİTAPLAR
05 RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI.. NE DİR ?
06 NEDEN RNK   YAZILIMI GEREKİYOR ?
07 DOGMA VE PARADİGMA DEĞİŞİMLERİ
08 KİŞİLER
0.1 GİRİŞ

ATATÜRK hakkında konuşumak cesaret ister..
BEDİUZZAMAN konuşmakta ondan aşağı kalmaz..
Artık konuşmak zamanı geldi.. çünkü bu bir cesaret değil sorumluluk konusudur.

YBA karar vermez.. ancak karar vermek için size bir pro-karar verir..
YBA tasarım yapmaz.. ancak tasarım yapmak için size bir pro-tasar verir.. İşte bizde burada bunu yaptık.. size tasarım yapmak ve karar vermek için TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ü veRisale-i Nur Külliyatının yazarı İMAMI NURSÎ Bediuzzaman Said NURSÎ'yi birlikte tanıtmak istedik.


Elbette sizlerin çoğu bu zatı muhteremi tanıyordur.. lakin biz kendi tanımlarımızı verdik. Ta ki konuşmaya ve düşünmeye ve karar vermeye katkısı olsun.

0.2 ATATÜRK ve BEDİUZZAMAN

İnsanın ne düşündüğünü söyleyebilmesi cesaret istiyor.. çünkü ülkelerde bulunan İDEOLOJİLER.. ideolojisi dışında bir din ve felsefeseye yaşam hakkı tanımazlar.

Müslümanlardan ve masonlardan ve marsistlerden TOTALİTER VE OTORİTER sistem ve rejimleri benimseyenler ya dinlerini ideoloji haline getirmişlerdir ya da felsefelerini dinleştirmişlerdir.

Felsefe
Din
İdeololji

Bu üçünün en yakın olduğu alan SİYASETTİR.

Elbette insanlar dil ve dinden ibaret KÜLTÜRLERİNDE bir taraftan ilim ve ibadet yaparken bir taraftan da ticaret ve siyaset yapacaklardır. Bizler ilim ve ibadetle ticaret ve siyaseti desteklerken ticaret ve siyasetle de ilim ve ibadeti besleriz. Çünkü üretim ve tüketimin YİYİMİ ile eğitin ve yönetimin YÖNELİMİ bir biriyle iç içedir. Ancak çağdaş kültürümüz dili BİLİM ve dini HUKUK haline getirirken, DİL ve DİN’de kendilerini hikmet ve ahlaka yükselttiler. Ancak bu HİKMET’in yüksek iktisadının göz ardı edenler ve AHLAK’ın yüce adaletini göz önünde bulundurmayanlar hala dillerini ve dinlerini partilere paravana ve alet etmeyi.. emek ve hürriyetlerini ideolojilere bayrak ve paratoner yapmayı.. sürdürmektedirler.


İşte bu noktada dünyanın küresel siyaseti ve ticareti ile ülkenin ulusal ekonomi ve politikası bir biri içine giriveriyor. Bundan dolayıdır ki beş ve elli yıllık kısa ve orta vade içindeki ekonomik ve politik hedeflerden sıyrılarak UZUN VADELİ sosyal ve kültürel hedeflere yöneldim ve YBA inşa ettim. Otuz yıldır da onun reklam ve propagandası ile meşgul oluyorum. Bu yazı da onun bir parçasıdır.


Bu sürede bilimcilik yapmayı bırakarak "bilim" yapmaya.. dincilik yapmayı bırakarak "hukuk" yapmaya özendirmek için .. bilgi toplumu ve hukuk devleti ülkülerini kendi ulusumuzda sağlamaya ve ülkemizde gerçekleştirmeye dönük YÖNTEM BİLİMSEL ANALİZ adını verdiğim hızlı anlam sürücüsün ve kolay anlatım aygıtını inşa etmeye çalıştım.
Daha önce 16-19 Aralık 1998 yılındaki 4. Ulusal Yayın Kongresine Saygı deger Kultur Bakanım Fikri SAGLAR'in sipsrişi ile.. ULUSAL KALKINMANIN KOŞULLARI :Bilgi toplumu ve hukuk devleti başlığı olan BİLDİRİ ile katılmıştım.. bu bildiriyi de webimde kişisel sitemde paylaşmıştım. Bunun dışında YBA in soyut biçimi içeriklerle gösterebilmek için de insanbilim ve islambilim sayfalarıyla uğraştım.

Yöntem Bilimsel Analizin kuramsal metnini 2-5 Eylül 2020 tarihli II.Ulusal Filoloji Kongresine eşimin siparişi üzerine katıldım ve bu çalışma   https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/437/files/2nd%20BICOASP%20Proceedings%20Book.pdf Kongre tam metin kitabının 188 nci sayfasında Yöntem bilimsel Analiz Mustafa BUĞUÇAM başlığı ile yer aldı.


Bilim ve din yapmak deyince ülkemizde iki isim akla gelir.. birincisi bu ülkenin donanımını değiştiren Mustafa Kemal ATATÜRK diğeri bu ulusunu yazılımını değiştiren BEDİUZZAMAN Said Nursi.. şimdi bu iki isme biraz daha yakından bakacağız.


0.3. Mustafa KEMAL ve Said Nursî
UYGARLIK YOLU “kelam”ı okuyanlar ve “kalem”le dokuyanlarla ilerler.. bizler mel ve malımızla çalışırken edindiğimiz ameller ve emellerle işlerimizi kağıtlara geçiriyoruz; banknota.. oy pusulasına.. diploma belgesine.. atama yazısına.. ayrıca diğer kağıtlardaki ve kitaplardaki ve dergilerdeki ve sayfalardaki HAZIR açık ve seçik ANLAŞILIR yazılarla hazırlanan Günlük Dilin Düz Yazısının (GDDY) sunduğu taban üzerinde.. öğrendim ki uygarlık yolu bilişim, tarım, kentleşme ve sanayi devrimiyle öteden beri, bu güne geldiği noktada daha ileriye gitmek için bizden YENİ OKUR YAZARLIKLAR istiyor..

Bir kısım insanlar KİŞİLER'le ilgilenir..
Bir kısım insanlar OLAYLAR'la ilgilenir..
Bir kısım insanlar OLGULAR'la ilgilenir
derler.. bir kısım insanlarda AD'larla ilgilenirler.

Malum “kişiler”in bir adı olur.. bir de “adlar”ın bir anlam ve anlatımları bulunur.. işte dördüncü kısım olarak saydığım KİMSELER ne kişilerin adlarıyla ve ne de adlar ve anlatımlarla   fazla ilgilenmezler.. onlar bu iki özel ve cins isimlerden başka “ad” (isim)lerle etkilenirler ve onlarla ilgilenirler. Aslında bu her birimiz için geçerlidir ancak biz kişiler ve olaylar ve olgularla fazla ilgilenip etkilendiğimizden üzerimizde cari olan ismin (adın) farkında olmayabiliriz. Bir ömür boyu tababet   yapıp da ŞAFİ ismini tanımayan pek çok doktor vardır.

Özetle bu dördüncü katmandakiler evvelki üç katmanın “muhteva” ve İÇERİK’leri olan kişileri, olayları v olguları ile değil   nesnelerinin “mahiyet” ve nelikleriyle ilgilenir ve etkilenir ki Atatürk ve Bediuzzaman bu DÖRDÜNCÜ kısımdan kimselerden olması kuvvetle melhuzdur. Sanırım ilk isim (ATATÜRK)   hüsna (harfleri) yı kalemiyle yazdı.. ikinci isim (BEDİUZZAMAN) ise esmayı   (adları) kelamıyla okudu. HÜSNA’nın “ne” ve ESMA’nın “kim” olduğunu ya da olmadığını kendim dahil çok kimse tamamiyle ve kemaliyle bilemez. Sadece esma’nın insan (hakikat-ı Muhammmediye) , hüsna’nın kainat (tabiat ve tarih) ile ilgili olduğunu düşünüyorum.

Halktan kimseler bu kişilerden birine dost olduğu gibi öbürüne de düşman olabilir.. hatta bu iki kimse de birbirine dünyada düşman fakat ahirette dost olabilirler.. bunu kimse bilemez.. dediğim size uçuk görünebilir. Ancak    “AD”'lar söz konusu olduğunda ne sağ söz konusu olur ne sol.. ne dişil söz konusu olur ne eril.. ne fikrin sureti söz konusu olur ne şeklin olgusu… Çünkü bu katmanda nesneler ve kimseler   adlar değil ancak adların yansıttığı “ar” (harf) tirler.
Bana göre yani “dünyam” da şu dördünden ibarettir:
“nesneler ve kimseler ile adlar ve arlar”

Sonuçta insan ESMA kainat HÜSNA olur.. bazılarımız ahseni takvimden ahseni amele giden bir hatt çizerek.. çevreden merkeze doğru ilerleriz.. ileriye ve istikamete ve hidayete doğru giden bu yönde bir yol alamıyorsak ya da çemberde sağdan sola ya da soldan sağa doğru giden bir kısır içinde döngüde kalırız.. çünkü sağ ve sol yanları ileriye ya da geriye doğru yön haline getirmişizdir.. ki bu gidiş ve yürüyüşleri.. yöneliş ve yaklaşımları.. Kur'an-ı Mu'ciz-ül-Beyanda şimal, yemin ve sabık ehli olarak üç bölükte adlamış, tanımlamış ve betimlenmiştir.

Dediklerimi büyük bir olasılıkla anlamamışsınızdır.. anlamışsanız görüşünüzü anlamamışsanız geri dönüşünüzü beklerim.. ancak sizi temin ederim okumayı ilerletince biraz daha iyi anlayacaksınız.. KİŞİ’lerle ilgilenenler hemen bana küfür ve kalayı çoktan basmışlardır.. buraya kadar bile okuyamazlar.. bu duygularının bir gereğidir ve normaldir. OLAYlarla ilgilenenler Bediuzzaman’a veya Atatürk’e dostluk ya da düşmanlıklarının gerekçelerini sıralamaya ve en azından gözden geçirmeye çalışacaklardır. Ancak fikir ve OLGUlarla ilgilenen entelektüel kimseler, dediklerimi dikkatle dinleyeceklerdir. Ancak kim olursa olsun lütfen anladığınızda eleştirilerinizi.. anlamadığınız da ise sorularınızı.. bekliyorum.. çünkü bizler ancak akıl ve fikirle, düşüncelerle ve olgularla ilişki kurduğumuzda daha sağlam ve sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz. Kişiler insanları ayırır, olaylar fikirleri dağıtır ve bu da gayet doğal ve normaldir.

Risalei Nur Külliyatı' (RNK) yazarı olan İMAMI NURSÎ, hasımlarınca Saidi Kürdî ya da dostlarınca Saidî Nursî ya da çağımızda Bediuazzaman olarak bilinen Said Nursî “Kim”dir ?
Her ne kadar BEDİUZZAMAN olarak isimlendirilmiş olsa da Arap Dünyasında “İMAM” ve otorite olarak tanınır.. zaten doğuda dinin imamları ve otoriteleri olduğu gibi batıda ki   felsefesinin de yetkeleri ve imamları bulunur. İmamı Nursî Esma okuma yolu olan İLM-İ KELAM'da bir tecdid ve yenilik ortaya çıkarmıştır. İmamı Nursî’nin KALEM’i bulunmaz. Yani yazı yazma işinde acemidir, bu yüzden eserlerini talebeleri yazmıştır. Sokrat’ın kalemi yoktu.. eserlerini talebesi Platon yazmıştır sanırım. İmamı Nursî okumuş talebeleri yazmıştır. Fakat bu kıraat ve kitabet ile çıkan “İLM-İ KELAM” önce doğunun   “bilgi” kuramını değiştirecek ve sonra uygarlığın “gerçek” mentalitesini etkileyecektir. Bu paradigma değişimi önce yereli değiştirecek sonra küreseli yenileyecektir. Etkileyen paradigma değişimini anlamak için elbette RNK ön yargısız diri okumak ve saplantısız canlı düşünmek gerekmektedir. Aksi halde dediklerim size sadece soyut bir söz olarak yansıyacaktır.
RNK okuduğunuzda bilginizin hayatî (vital) aktivitesini ve faaliyetini değiştirecek , düşüncenizin mental (şuurî) reaktivitesini (zihniyetini) revize edecek ve bu zihni faaliyet de inancınızın dininin transandantal (aşkın) rengini ve yolunun immanient (içkin) boyasını   kişiler ve olaylar düzeyinden olgular ve adlar seviyesine çıkartacaktır. “Ad”lara ulaştığınızda artık   insanın evrendeki yeri bildiğimiz gibi değildir. Böylece kendinizi tanıyacak, haddinizi bilecek ve değişimi kavrayacaksınız.

İmam.. yetke.. otorite.. ehli hibre.. ehli şuhud.. denilen UZMANLAR VE TANIKLAR.. uygarlık caddesinin kelamlı okuyucuları ve kalemli dokuyucularıdır.. BATI’nın OTORİTELERİ; Aristotales ve Rene Descartes ve Immanuel Kant.. DOĞU’nun İMAMILARI; İmamı Gazali.. Hazreti Mevlana.. İmamı Nursî benim için Orion’un ya da Akrep’in “ÜÇ YILDIZ’I gibidirler.
Başkaları kendi imam ve yıldızlarını GÜNEŞ bilebilir.. ancak benim otoritelerim ve güneşlerim de bu ALTI YILDIZ’dır.. hepsi de KÜLTÜR açısından muhteşem ve muazzamdırlar.. Bu isimlerin Rabbimiz indindeki makamlarını ise bilmeyiz.. Rabbin enbiya ve asfiya gibi yıldızları olduğu gibi edhiya ve edliya olan dâhileri ve delileri de bulunur. Burada kalem den ve kelamdan bahsettim.. malum bir de mal ve mel bulunuyor. Böyle bazen üçlerim bazen dörtlerim.. yetmez beşlerim.. ancak işin esası kesretin ikisinden vahdetin bir’ine inebilmektir.
Şimidilik dünyayı şu dördünden ibaret görebiliriz:

“kalemler ve mallar ile meller ve kelamlar”

Daha gök yüzündeki güneş ve yıldız farkını bilmeyen milyonlarca belki milyarlarca kişi bulunurken.. elbette bu KÜLTÜR YILDIZLARIN farkında olmayan binlerce belki de milyonlarca aydın olabilir.. Siyaset ve san’at dünyasının tanınmışlarından OSCAR ödüllerini alan ünlüleri olduğu gibi bilim dünyasından da NOBEL ödüllerini alan tanınmışlar da bulunur. Kalem ve kelam dünyasının kültür yıldızlarından Sezai KARAKOÇ üstadın 16.11.2021 günü vefatı nedeniyle daha önce yazdığım bu kerratla gözden geçirdim. Rabbimiz gani gani rahmet ede.. makamı cennet ola. Amin. Bu metni tanıdığım aydınları gönderdiğim halde bu güne kadar Kemalist ya da Nurcu hiçbirinden geri dönüş alamadım.


Akil bir zihin için, düşünen bir kişi düşünmeyen bir bin kişiye bedelken.. benim içinde arayan on kişi de aramayan on bin kişiye bedeldir. Canlı öğrenme ve diri düşünme yolunu tutmuş sorgulayan ve arayan ve bu yüzden kültür ve bilim ve din tarihini okuyan kimseler; yukarıdaki saydığım ALTI Yıldız’ın elbette farkında olurlar ve onların ışığından da gökteki güneş gibi yararlanırlar.

İsa aleyhisselam (00.00) ve 11 arkadaşı ve havarisiyle davasını.. dünyaya kazıdığı gibi, İmamı Nursi (1873-1961), on bir talebesiyle imanı   Risalei Nur Külliyatını ülkeye kazıdı.. vefatından sonra insanlar usulü uygarlığın paradigmasını değiştirecektir.
Nebimiz Muhammed aleyhisselam (M.S.570-632) 11 sahabesi ile Din-i Mübin-i İslamı tarihe kazıdığı gibi, Mustafa Kemal’de (M.S.1881-1938) Değerli Silah Arkadaşlarıyla TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni dünyaya kazıdı.. Ne yapalım bu da dünyaya “sıkıntı” veriyor.. fakat darlık olmadan da genişleme bulunmaz.
Her şeyden önce bu dört İSMİN etkisinin parlak izini   tarihsel bir DONE ve nesnel bir VERİ olarak bir saptamak lazım.. aksi halde bu isimlere dost ya da düşman olarak yapılan sübjektif değerlendirmeler indî kalacaktır.

Bu dört serüveni tarihe yazılı veriler ve kazılı olaylar   olarak okuyunca, Yaratan'ın bütün nebilerinde ve velilerinde.. cereyan eden GENEL bir BAŞARI olgusunu görürüz.. hatta dâhilerinde (edhiya) ve delilerinde (edliya) de bu tür muvaffakiyetler cereyan eder.. başarana dâhi başaramayana deli denir.. feth edene KAHRAMAN.. adı verilir.. açılışı başaramayana HAİN olur.

Uygarlık bu başarı ve fetihlerle okunur ve yazılır, kültüre kazılır ve cadde dokunarak ilerler.. bazen bu dokuma ve örme da acıklı olur.. kahramanları alkışlayarak çıkarırlar.. son kakışlayarak öldürürler.. Örneğin KADDAFİ.. örneğin MENDERES... Fakat ne olursa olsun uygarlığın yoluna bu TUĞLALAR konulur ya da tarihe ÇİVİLER çakılır.. Hallacı Mansur ya da Giordana Bruno idam eden iktidarların hukuka dayanan gerekçeleri bulunuyordu.. bazen eskiyen ekonmik ve politik standartlar ve statükolar   sökülür yeni teknik ve kültürel   patentler ve defaktolar takılır.. böylece bu hem ideolojilerle okunulan ve değiştirilen hem teknolojilerle düzeltilen ve dokunulan bu yol ilerler. İşte Atatürk ve Bediuzzamın dünyada bu tür işleri yapan kimselerdendir.

Kimisi İmamı Nursiye mehdi der.. kimi Mustafa Kemal'e süyfan der.. kimi Marksa deccal der.. kimi onu kurtarıcı görür.. yani büyük adamlar ve büyük insanlar konusunda tam tersine yargılar ve değerler verilir.. Bana sorarsanız bu ulusun yazılımını imamı Nursi ve arkadaşları.. bu ülkenin donanımını da Mustafa Kemal ve arkadaşları değiştirdi.. Saltanat yerini Cumhuriyete bıraktı.. Atatürk’ın ilkeleri ve ülküleri ve devrimleri ile Türkiye meclisi ve kabinesi ve mahkemesi ile çağdaş bir devlet oldu.. Onlar NUSRET’lerinin ardından fevc ve fevc gelenleri ile uygarlık mevceleri bulunan Dinillah’ı tamamlayarak teşbih ve teşbih ve tevbeleri Hakk’a yürüdüler.. Bize de   Bediuzzaman’ın yeni yazılımı ve Atatürk’ün yeni donanım ile de ülkemize dünyaya açılacak yeni olanaklar ve fırsatlar ortaya çıktı .. yeni yetenekler ve başarılar çıkacak.. bize düşen bu imkan ve olanağı değerlendirerek uygarlığa yeni tuğlalar koymak ve ülkemize yeni çiviler çakmak.. soruları yanıtlamak ve sorunları çözmek yolunda çabalamaktır.

Şimdi KİM sorusunun yanıtını verdikten sonra NE sorusunu soralım risale-i nur külliyatı.. ne dir ? Siz hem Nutuk hem RNK okudunuz mu ? Önce hangisini okudunuz ?

04.YAPITLAR ve KİTAPLAR
NUTUK’daki başlıklar:
Birinci Dünya Savaşında Anadolu’nun Durumu ve Kurtuluş Çareleri
Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler
İstanbul Hükümeti ile ilişkiler
Milli Teşkilatın Yeniden Düzenlenmesi
Misaki Milli ve Gelişmeler
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Toplanması
İç İsyanlar ve Doğu Cephesindeki Gelişmeler
Düzenli Orduya Geçme Kararı
İstanbul Hükûmetinin Ankara ile temas arayışları
Batı Cephesinde gelişmeler ve Birinci İnönü Zaferi
Londra Konferansı ve İkinci İnönü Zaferi
Sakarya Meydan Muharebesi ve müteakip Gelişmeler
Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Savaşı, Mudanya Konferansı
Lozan Barış Konferansı ve Saltanatın Kaldırılmasına ilişkin Gelişmeler ve Hilafet Mes’elesi
Halk Partisinin kuruluş çalışmaları, Lozan Barış Andlaşması ve müteakip gelişmeler
Cumhuriyetin ilanı
Hilafetin Kaldırılması
Cumhuriyete karşı iç muhalefet, Paşalar Mücadelesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olayı
Türk Gençliğine Hitabe
Sonuçta Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri, ülküleri ve devrimleriyle TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ.. meclis, hükümet ve mahkemeleriyle ortaya çıkmıştır. İlkelerine devrimciler, ülkülerine ülkücüler ve devrimlerine Türk milleti sahip çıkmıştır.

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’nın tamama 3600 sahifedir. Ana çatı Dört Kitabdır.

BİRİNCİ KİTAB: SÖZLER Mecmuası 33 adet “SÖZ”lerdir.
33.cü söz otuz mektub tur ve mektubat olarak ayrıca yayımlanmıştır.
İKİNCİ KİTAB: MEKTUBAT Mecmuası 33 adet “MEKTUB”dur.
27.ci mektub “Lahikalar” (Barla, Kastamonu ve Emirdağ I, II ) neşredilmiştir
30.cu mektub “İşaratül-İcaz” olarak neşredilmiştir.
31.ci mektub “Lem’alar” olarak neşredilmiştir.
32.ci mektub “Lemaat” adıyla bilinir.
33.cü mektub “33.söz PENCERELER” olarak bilinir.
ÜÇÜNCÜ KİTAB: LEM’ALAR Mecmuası 33 “LEM’A”dır.
31.ci Lem’a ŞUALAR mecmuası olarak yayımlanmıştır.
32.ci lem’a “Lemaat” olarak bilinir.
33.cü lem’a “Mesnevi-i Nuriye” olarak neşredilmiştir. (Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hübab, Zühre, Şu’le ile bölümlenmiştir.)
DÖRDÜNCÜ KİTAB: ŞUALAR Mecmuası 15 “ŞUA”
Sonuçta Söz ve ektub ile Lem’a ve Şua manevi ve maddi NUR ortaya çıkmıştır.

Bir de güncel (2021) yapıta bakalım.. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın gündem olan KİTABINA.. “DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN” adıyla bastırılan bu kitapta “Birleşmiş Milletler Reformu İçin Bir Model” örneği bulunuyor:
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
1.BÖLÜM
ULUSLARARASI SİYASETTE ÇİFTE STANDART VE BM NİN REFORM İHTİYACI
Kültürel siyasetin açmazları
BM’nin meşruiyet sorunu
Küresel adalet sorunu
Mülteci krizi
Uluslararası terörizm sorunu
İslam karşıtlığı
BM’nin işlevsellik ve etkinlik sorunu
Kapsayıcılık ve temsil sorunu
Küresel yönetim sorunu

2.BÖLÜM
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER REFORMU
Reform ihtiyacı
Birleşmiş milletler reformuna yönelik ilkeler
Mevcut reform tekliflerinin sorunları
İlkeli, kapsamlı ve stratejik bir öneri
Temsilde adalet
Genel kurul ve güvenlik konseyi ilişkisi
Veto imtiyazını kaldırmak
Uygulanabilir bir teklif
SONUDž……………………………………………………………………………………….shf 203

0.5 RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI.. NE DİR ?

İmamı Nursî, İmamı Gazali’den ve Hazreti Mevlana’dan İmamı Rabbanî’den sonra gelen DOĞUNUN imamı kabul edilir. Nasıl Aristo.. Descartes.. Kant.. BATININ birbirinden sonra gelen otoriteleridir. Otoriteler ve yetkeler geçmiş birikimleri toplayıp ona yeni paradigmalar katarak geleceğe aktaran KÖŞE başlarıdır. Çünkü görüşleri ve yapıtlarıyla dil, din, kültür, bilgi ve düşünce tarihinde yüz yıllardır yinelenen dini doğmaları yeniler ve bin yıllırdır sürdürülen bilimsel paradigmaları değiştirirler.
Birbiri ardına kitapla gönderilen RASULLER arasında genelde aralarında dört yüz ila altı yüz yıl arası bir mesafe bulunur. Her inen kitap ameliye ve uygulamalarda bir DOĞMA değişimidir. İman esasları değişmez lakin ameller ve tatbikat değişebilir. Bilimsel PARADİGMALARA gelince birazcık gök bilim, bilim ve felsefe ile ilgilenenler bunun ne demek olduğunu bilirler. Bilim tarihinde yer merkezli, güneş merkezli ve merkezsiz (başvuru ve referansa dayalı) kainat tasvirlerinin değişimi ve evren büyük resimlerinin geçirdiği evrim.. aynı zamanda fizik kuramlarında önemli bir zaman ve mekan kavramlarının yenilenmesini ifade ederler.

İMAMI NURSÎ yirminci yüzyılın başında İslam Dünyasının çağdaş bir temsilcisi olarak telif ettiği hem ilim ve hem kelam sahasında dogma ve paradigma değişimi sağlayan YENİLİKÇİ yapıtı olan Risale-i Nur Külliyatı ile DİN kalesinde USUL ilminin muhafızı olmuş ve DİL kalesinde kelam ilminin müceddidi bulunmuştur. Fakat o daha çok talebelerinin çağrısıyla   iman davetçisi ve Kur’an mücahidi olarak tanınmıştır. Belki eski said ve yeni said zamanında bunu gereksinim bulunuyordu ancak üçüncü said döneminde Risalelerin Küresel yazıyla basılmasını teşvik etmesi bu muhafız ve mücedidliğinin alametidir.

Semavi ve kitabı ve ilahi ve rasuli din-i mübini İslamiyetin kurucusu Hazreti Muhammed ‘den (Aleyhissalatü vessalam) yaklaşık altı yüz (571-1111) sonra gelen IMAMI GAZALİ ((1058-1111) din-i mübini İslamın en parlak dört yüz senesinin sonunda parlayan bir yıldızdır. Onun akıl gözü ve kalb gözü ayırımı Pascal (1623-1662) ile KANT’a (1724-1804) ulaşmış TEORİK (mantık ve ilim ve usul ve Hikmet) ve PRATİK (nutuk ve irade ve iman ve ahlak ) AKLIN temellerini atılmıştır. Elbette Kant’ta Descartes ve Hume etkileri vardır.. akılcı Descartes ile deneyci Hume etkilerinin de temelinde olan aklın ve bilimin terakümünü ve kalbin ve felsefenin telahuku ile birleştiren yaklaşımın kökenini ilk olarak Gazalide buluyoruz. Nasıl Hegel’in tarih yorumun temelinde Mukaddime Sahibi İbni Haldun organizma kuramının bulunduğunu unutmuyorsak. Ancak birbirin eklemlenen ve telahuk eden her bir nazariyenin ayrı ayrı bir değeri vardır.. bu kuram sahibinin Yahudi ve Hristiyan ve Müslüman olması nazariyenin İNSANİ bir kurum olduğu gerçeğini unutturmaz. Diller ve dinler birbirine eklemlenmiş.. devletler ve medeniyetler birbirine bindirilmiş.. kültürler ve uygarlıklar birbirini tetiklemiştir ve bu yüzden “bilim evrensel”dir.. musevinin ve isevinin ve muhammedinin ayrı bir ilimi bulunmaz. Ancak dini kültür olumlu ve yapıcı dönemlerinde insani gelişmenin ve düşünmenin önünü açarlar, taassuba düştüklerinde zaten sadece bilimi değil dini ve insanı dahi köreltirler. Tanrı’ın kutsallığını ve ahiretin sonsuzluğunu insanların dillerine ve dinlerine ve kültürlerine yansıtmamak gerekir.

İslamın ilk PARLAK dört yüz yılından sonra gelen KARANLIK bin yılda ortaya konulan yapıtlar, bilimde ve ahlakta.. san’atta ve hikmette özgünlüğü bulunmayan tekrarlardan ibarettir. Zaten tarihi deneyimler göstermiştir ki altı yüz sene içinde kültürler her fani eser gibi miadı doluyor ve yeni bir dil ve din ve kitab doğuyor.. yeni bir kültür yeni bir devlet ve yeni bir imparatorluk ortaya çıkıyor. Gerçekten de veri olarak Hz. İbrahim ve Hz. Musa ve Hz. İsa ve Hz. Muhammed aleyhissalatı vessalam’ların arasında da yaklaşık 600 senelik bir değişme ve gelişme mesafesi bulunuyor.

Nasıl ki İmamı Gazali, Selçuklu’nun ardındaki zamanî İdeolog..
Mevlanâ ve Hacı Bektaşı Veli, Osmanlı’nın ardındaki zamansal ideologlar..
Bunun gibi gelecekte manevi bir "ide"si olarak BEDİUZZAMAN İmamı Nursî’nin yapıtı olan RNK zamanılı da çağdaş kültürün din (ahlak) ve felsefe (hikmet) kanatlarını birleştiren özgür bir mentalitenin başlangıcın ve ışığı olacaktır. Bu kanaatime herkes katılmak zorunda değildir, bu benim düşüncem ve inancım. Bu geleceği bir inisiye ya da illüminasyona bağlı bir İNANÇ olarak değil nesnel bir perspektif ve tümel bir VİZYON olarak görürüm. Felsefi tasası olan bir insan ve dilin kötü ve kötüye kullanılmasından bireylerin, toplumların akıbetini batıran ulusların ve uygarlıkların geleceğini karartan bir illet olmasından dolayı kaygı ve sorumluluk duyan bir aydın olarak konuşurum. Yarı aydınların dudak bükmelerine aldırmam.. düşünen ve arayanların kulak vermesini beklerim.   

Gelecekte küresel bir yapılanmada.. doğunun ve batının kesiştiği Anadolu.. geçmişin ve geleceğin kavşaklaştığı Türkiye Cumhuriyeti.. dilin intikal ettiği bilimin.. dinin intikal ettiği hukukun.. hikmet ve ahlak meyvesini vermesine vesile olacak.. çevresindeki İran’dan Yunanistan’a.. Irak’tan İsrail’e.. uluslar ve devletler ile YEREL GÜCÜNÜ ortaya koyacaktır. Yeter ki bu devletler küresel kültürün bir parçası olan halklarının ne dediğine kulak versin.

Aksi halde uluslar arası şirketlerin ardında bulunan küresel efendiler olan aileler egemenliklerini korumak için dünya bir köy haline getirerek bizi giderek doğaya yabancılaştıran.. yapay yaşama ve sanal şuuru mahkum eden teknolojiye kuvvet verecekler ve el altından insanı insandan uzaklaştıran yeşil ve mavi totoliter sistemlere kızıl ve kırmızı otoriter rejimlere güç veren ideolojileri destekleyeceklerdir.. bu da ANADOLU'ya daha çoook yüklenecekler anlamına geliyor.0.6 NEDEN RNK   YAZILIMI GEREKİYOR

Acaba RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’nın etkisi ve yaygınlığı hangi ihtiyacı karşılamasından doğuyor ?

Siyasi ya da ideolojik olarak bir kişi ya da olaya yandaş olmanın ya da karşı çıkmanın bir kıymeti harbiyesi bulunmaz. Tek bir risalesini okumadan İmamı Nursî’ye karşı çıkanın, onu yermesinin bir anlamı olmadığı gibi bütün kitaplarını okuduğu halde onun ilim ve usul ve iman noktasında yaptığı yenilik ve değişim ve gelişimlerinden haberdar olmayanın, onu övmesinin kişisel bir tatminden öte bir değeri bulunmaz. Bunu NUTUK’u okumadan Atatürke karşı çıkmaya benzetebiliriz. Eğer “NUTUK” okumamışsa içinde yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ü kendisini tanıtacaktır. Tanımıyorsa ömrü varsa Ankara DC.sinin Anadolu Birleşik CUMHURİYETLERİNİN çekirdeği olduğunu da bu yazı ona bunu DÜŞÜNDÜRECEKTİR.   

Avrupa ilim yapmaya hazır yüz bin kelime kapasitelik bir üniversite mezunu çıkarırken ülkemizde on bin kelimelik bir kapasiteli sol ya da sağa angajeye olmuş bir zihin imal ve istimal ediyoruz. Bir de bilim ya da dini yeteri ve gereği kadar bilmeyenlerin yarı aydınların sağılığını ve körlüğünü işin içine katarsanız kültürümüzün hikmet ve ahlak ÜRÜTMEYEN hali ortaya çıkar. Kaç tane Nobel ödülü alan Müslüman Arap ya da Müslüman Türk çıkardık.. yoksa Arap ve Türk ve İslam olduğumuz için mi ödül vermiyorlar ?

Ne yazık ki ad (mana-yı ismi) ve ar (mana-yı harfi) anlamını birbirinden ayıran İmamı Nursî gibi akıl ve kalb gözünü fark eden İmamı Gazali de zamanında anlaşılmadı.. Bununla beraber Gazali’nin bu usul ve iman tefrik ettiren akıl ve kalb ayırımı Kant’a ulaştığında (Ord. Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN ifade ediyor) o, aklı tanrı yapan aydınlanmacıların ayaklarını yere değdirmişti… Bu güne kadar “akıl ve NAKİL ile İLİM ve kelam” ilişkisi felsefi edebiyat ve dini vaaz konusu olmaktan kurtulamadı.. kültürü temellendiren DİL ve DİN bağlantısı kurulamadı.. çünkü ALAN ve YÖNTEM ilişkileri yeteri ve gereği kadar tartışılmadı ve tanımlanmadı. Ekonomik ve politik konular gündemi fazlasıyla meşgul etti.

Ancak her şey fani.. bir zamanlar İSLAM KÜLTÜRÜ çağdaş bilme temel olacak merdivenleri hazırlamışken şimdi başka kültürler ve coğrafyalar ve kuvvetler dünyanın yeteneklerini ve olanaklarının basamaklarını kullanıyor ve bundan doğan güçle emellerini yükseltiyorlar.

Bin yıl önce AKIL gözünün mana-yı harfi (ar anlamı) ve KALB gözünün mana-yı ismisini (ad anlamı) ayıran İslam Dünyası.. bu ayırımının gerektirdiği ad anlamı ile yapılan bilimsel araştırmayı ve düşünsel karşılaştırmalarını yaparken bunları bir yana bırakarak karanlığa gömüldü.. ne garib dir ki bunun nedenini imamı Gazali’ye bağlarlar.. yanlıştır.

Bu olguyu şuna benzetebiliriz.. güneş ışığı bazı (genç) bitkileri yeşertip büyütürken bazı (yaşlı) bitkileri sarartıp çürütür.. İmamı Gazali ve İmamı Nursî’nin ışığı böyledir.. Eğer onların sözleri MANA-YI HARFİYLE Tanrı’nın kutsallığına ve ahiretin sonsuzluğuna duyarlı olan KALB gözünüzü SÜREKLİ aydınlatırken AKIL gözünüz körlenmişse durum bu olacaktır, akıl gözünün uyarlı olduğu MANA-YI İSMİ karanlıkta kalacak ve bilime ve kuvvete ve dünyaya karşı gabileşecektir. Yani sadece kalbiniz çalışacak aklınız işlemediğinden körleşecektir. Bunun tersi dahi gerçekleşir.. çoğu zaman insanlarda.. mana-yı ismiyle eşyaya ve eşhasa ilişkin aklı çalışır ve fakat mana-yı harfiye duyarlı kalbi KÖRLEŞİR.. dine.. imana.. yabancılaşır.. Yaratan’a.. Yaradan’a karşı çıkar.


Din ve ahlak insanlarda köklüdür.. aynı şekilde bilimin ve hikmetin de kökü bulunur. Maalesef insanların çoğu bu iki kökü birlikte götüremiyor. Sağcılar imanı esas alıyor.. usulü ve ilmi bırakıyor. Solcular usulü ve yöntemi ve metodu esas alıyor imanı ve ahlakı geri bırakıyor veya yadsıyor.. üstelik bunun farkında bile olmuyorlar.

Bu bir VELL.. tevekkül ve tevellev sırrıdır.. hem hakka hem halka dönebilmek ve bunu sürdürmek ve korumak bir sınava ve yarış konusudur. Camiler ve mescidlerin mihrabının üstünde yazılan “fe vell vecheke şatra el-mescide el-haram” sırrıyle bir zihin ve şuur; ibadetinde ve namazda ve dinde doğuya (GÜNEYE) dönen yüzünü daha sonra istiane ve zamana ve dünyaya batıya (KUZEYE) döndürür ve namazdan çıkar.

RNK NIN ALTI USUL, ÜSTÜ İMANDIR

RNK nın altı usul, üstü imandır. Bin yıllık geçmişte imana ve islama yapılan itiraz ve eleştiri ve soruları yanıtlayan yönü onun İMAN hizmeti tarafıdır.. diğer yanı ise, geleceğe dönük temel düşünme ve öğrenme yol ve bilgilerini açıklayan USUL hizmeti tarafıdır. Örneğin Daire-i iman ve itikad.. Daire-i imkan ve vucub.. Rububiyet ve ubudiyet daireleri.. risalet ve velayet vecheleri gibi din sırları, dil sırlarıdır…

RNK hizmetinin dört aşaması vardır.. yazıcılar, okuyucular, Yeni Asyacılar ve Zamancılar.. İlk safhası hattı kur’an (Osmanlıcı) ile risalelerin yazılması aşamasıdır. Bu gün hala risaleleri Osmanlıcı yazan ve okuyan bir cemaat vardır. Bu fakir bu cemaatin bereketiyle risale nurları Osmanlıca okudum ve yazdım. 1928 de başlayıp 1950 de yerleşen yanlışlıkla latin harfleri denilen küresel harflerin üniversite ve basın yoluyla yaygınlaşması karşısında Risaleler 1950 den sonra yeni yazıyla matbua da basılmaya başladı ve böylece okuyucular cemaati ortaya çıktı. Risaleler halk elinden aydınların eline geçtiğinde 1970’lerde Yeni Asya Gazetesi ortaya çıktı. Fahri iman ve Kur’an hizmet olarak halk dershanelerinde yapılan sivil çalışmalar Yeni Asya Gazetesi ile resmi düzeye çıktı.. Daha 1980’lerde legal olarak hizmet yurtları ortaya çıktı ve Zaman Gazetesi ile Yeni Asya arasında rekabet başladı.. 15 Temmuz Darbe Girişimiyle Zaman Gazetesi faaliyetleri illegal hale geldi.. Zaman Gazetesi güme gitti.. Yeni Asya’ya dokunmadı.

07. DOGMA VE PARADİGMA DEĞİŞİMLERİ

Risalenin üç aşaması vardır.. Hakaik-i imaniyeyi neşir.. sünnet-i seniyyeyi ihya.. üçüncüsü ittihad-ı islam.. Buna paralel olarak İmamı Nursi’nin de üç evresi düşünülebilir.. 1910 da başlayan Eski Said.. 1928 de başlayan Yeni said.. 1950 den sonraki üçüncü Said. Bu gün Risale-i Nur Külliyatı kainatı, insanı ve kitabı okumanın ve onları dokumanın YENİ BİR YOL’unu açtığını ve bunun yeni bir YAZILIM olduğunu söylemem beni “deliler” sınıfına sokar. Ancak çağın nihayi kuramı arayan paradigmasının ipleri söküldüğünde ve boruları döküldüğünde bilimin mana-yı ismiye ve hukukun mana-yı harfiye dayandığı ortaya çıktığında bu paradigma değişimi dolayısıyla İmamı Nursî’ye düşmanları bile ona “dâhi” diyecektir.


Askeri savaşın yerine alan ekonomik savaşın ve ekonomik savaşın yerini alan BİLGİ YARIŞININ.. teknoloji (makine) ve ideoloji (zamine) savaşının içinde ortaya çıktığı günümüzde KÜRESEL İKTİDAR nelere gebe.. bilmiyoruz. Bu gün için gördüğümüz.. ülkemizin küresel efendilere karşı çıkmasıdır. Ya da karşı çıkıyor görünmesidir.. Zaten güncel olarak gerçek ve görüntü arasını ayırmak pek mümkün değildir. Ancak gelecekte bu gerçek ve görüntü sorunu çözüldüğünde ortaya çıkacak insanlık, İslamlığın geçmiş bir kanıtı olacaktır. Zaten bir iktidarın üzerinde elli ya da yüz yıl geçmeden onun gerçek tarihini ortaya çıkarmak olası değil.. bu ulusal ya da küresel iktidar olur, fark etmez.


Fakat iktidar garib bir olaydır.. yasa ve yasadışı olanı belirlemenin “ölçütü” oluverir. Eskiden İKTİDAR 200 ulusal devleti yöneten PARTİLERİN elinde idi..2020’den sonra 200 uluslar arası ŞİRKETLERİN eline geçti.. ve bu şirketlerin   ardında bulunan, birisi de Suudiler olan, 22 küresel ailelerin elindedir.. iddiasında bulunuluyor.. bu sav bir komple görülsün görülmesin dünyayı yön veren bir GÜÇ bulunuyor. Bu güç yarın ne hale gelecektir, bilmiyoruz. Fakat bu gün için ülkelerdeki etik ve etnik bölünmelerin.. dini ve milli kökenli çatışmaların.. Müslümanların, Masonların ve Marksistlerin gelenekçi ve yenilikçi kesimlerin çatışmalarının KÜRESEL İKTİDAR TARAFINDAN dizayn edildiği bir manzara görünüyor.

Kim kimin kuyusunu kazıyor bilemiyoruz. Küresel Efendiler Anadolu’yu mu ele geçiriyor yoksa Anadolu’mu dünya’nın beline mi yerleşiyor bilemeyiz.. Şimdi artık rekabet küresel ve ulusal arasında değil KÜRESEL ile YEREL arasında.. bunu ancak ANADOLU “yerel”inin gerçeğini kavradığımıza anlayabiliriz. Kavramazsak.. bin yıl burada oturuyorsunuz diye bizi bin yıl daha oturtmazlar. Doğudan batıya.. batıdan doğuya geçen kavimlerin ve milletlerin ve medeniyetlerin köprüsü olan ANADOLU.. beşeriyetin yapısından çıkan medeniyetin inşa ettiği İNSAN binasının temellerinin atıldığı bir yerdir. Genetik yolculuktan anlıyoruz ki Avrupa da insanlar avcı ve toplayıcı iken on bin yıl önce Anadolu tarım kültürüne geçmişti.. buradan Avrupa’ya geçen köylüler oranın insanlarına tarım öğrettiler.. bu bir kültür yolculuğudur.. bunun gibi milletler, medeniyetler, devletler ve imparatorluklar birikim ve kazanımlarıyla birbiri üzerine bine bine ÇAĞDAŞ UYGARLIK bu günkü karmaşık ve hibrit halini aldı.    


300 yıl önce ESKİ İlahi ve semavi ile kitabi ve rasuli dinlerin sahipleri dindarlar.. Museviler.. İseviler ve Muhammediler dünya sorunlarını çözebilselerdi YENİ nasyonal.. kapital ve sosyal dinler çıkmazdı.. Şimdi eskisi de ve yenisi de işe yaramıyor.. yani tez ve antitez ile karışan kaos   YENİ bir tez arıyor.. aramaya ve bulmaya açık insanlar   aranıyor.

YBA davasına “DÜŞÜNENLERİ arıyorum ÇÜNKÜ düşünüyorum ARAYANLARI”. sloganıyla başladım. Çünkü düşünenlere ve arayanlara önereceğim hızlı bir anlam sürücüsü ve kolay biri anlatım aygıtı barındıran bir DİL var: YÖNTEM BİLİMSEL ANALİZ. (YBA)

Analitik düzlemin görsel, mantıksal ve metodik kullanımı olan bu yeni dille.. din ve din birlikteliğinden oluşan ANADOLU kültürümüz.. şaha kalkacak.. fakat AT yok ki şaha kalksın.. ya da ŞAH yok ki atı bulsun.. ar (harf) yükü ve ad (isim) yolcusu yüklenen AT’ınızın farkına vardığınız da belki siz bir ŞAH olduğunuzun kadrini bileceksiniz. Bu durumu Behçet NECATİGİ öğretmen çok güzel ifade etmiş: “Ya ümitsizsiniz ya da ümit siz siniz.. ya çaresiz siniz ya da çare siz siniz”KİŞİLER

Kişiler ve olaylarla fazla ilgilenmedim bu meyanda Ziya GÖKALP, Rıza NUR, İsmet İNÖNÜ isimleriyle ilgili hatırat ve kitapları okumadım.. okumakta istemedim..genel kültür olarak biliyorum. Bundan sonra söyleyeceklerim araştırma ve saptama değil bir değerlendirmem olarak bilesiniz ki   siyasi olarak birbirleriyle bağlantıları bulunan, Kazım KARABEKİR ve   İsmet İNÖNÜ.. Mustafa KEMAL ve Said NURSİ.. hasım olarak öldüler. Bunlar ülkenin değil kişilerin kendi aralarındaki sorunlarıdır ve bizleri ilgilendirmiyor. İlgilendiğim şey, “dünya”nın sınavı olarak sorunun nerede olduğunu arayıp çözümünü bulmaktır.

Ancak her bir ismin ülkemin kültürüne islam adına yapılan katkıları bulunuyor. işte size üç kişi: Mustafa Kemal’in işbirliği teklif ettiği Said Nursi KÜRT.. Kur’an tefsiri yazdırdığı   Elmalı Hamdi Yazır TÜRK.. Hadis yazdırdığı Ahmed Naim ARAP.. Kur’an meali yazdırdığı Mehmet Akif ARNAVUT M.Kemal Atatürk’ün seçtiği isimlerdi ve Osmanlıdaki İslam Kültürünün nadide eserleriydi.. Mustafa Kemal de Türk değildi.. bin türk kadar türk milletine hizmet etti.. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu’da GÜÇ onun elinde idi ve saydıklarımın hepsini yönlendirme yetkisini elde etti. Ancak bu adamlar Anadolu’yu İnşaa ettiler.. İnsandılar ve Dünya’ya “İnsanlığı” hazırladılar. Ancak gücü elinde tutan içmese de sarhoştur. Nitekim son yıllarında güç İsmet İnönü’nün eline geçti.. İnönü’nün milli eğitim bakana Hasan Ali Yücel Şerî olmayan Hürriyeti şaha kaldırdı.. Belki Osmanlı’da hürriyet-i şerî kalmamıştır da ondan büyük bir olasılıkla. Kur’an-ı Mu’ciz-ül-Beyan   mana ve tefekkür olarak zaten 300-400 yıl durmuştu.. Çünkü 18 nci yüzyılda hangi cümlenin hangi kelimede büyük harfle başladığı hangi cümlede nokta ile sonlandığı İmamı Sacevendi tarafından saptanmış ve bir daha böyle bir çalışma yapılmamıştı.. yani Müslüman Kitabın sadece okuma sevabı ve ahiret hazırlığı ile ilgilendiler ve ilme ve kuvvete ve dünyaya dönük yönüne hiç bakmadılar. Sorun kuvvetimizin ARANmamasıdır, çözüm ise kuvvetimizin BULUNmasıdır.


SORUN çözümün kuvvette olduğunun anlaşılmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti DONANIMI’nın güçlendirilmesidir. Onu Türküyle ve Kürtüyle Anadolu Birleşik Cumhuriyetlerinin Odağı haline getirilmesidir. İrandan Yunanistana.. ıraktan israile Ortadoğu KÜLTÜRܒnün türlülüklerinde külliyetlerini yakalamasıdır.    Dünyası ve kuvveti ve ilmi olmayanın da burada hakimiyeti ve hürriyeti bulunmaz. Sadece başkasına kafir, münafık ve zındık diye kaviye TRİP atar. Zaten zayıf kaviye ya striptiz yapar ya da trip atar.. kavi de kuvvetle sarhoş olup ya kendine ya başkasını zulm eder ya da hem kendine hem başkasına haksızlık eder. Bu homos’un patos’udur.. aynen kosmos’un kaosu gibi. Kavi ve zaıf (erkek-kadın, patron-işçi, amir-memur, standart-patent, gelenek-yenilik) arasındaki krallık ve kölelik ilişkilerden DÜZEN doğar.. düzenin de bir köylünün Ecevit’e dediği gibi nizam değişir lakin düzen ve düzülen mizanı değişmez.    

Derler ki tarım devriminden sonraki sanayi devrimini ve kapitalizmi ve kuvvet ortaya çıkaran   Max Weberin Protestan Ahlakıdır. Başka bir alman ekonomisti ise uygarlığı fahişelerin ortaya çıkardığını söyler.. çünkü kötü kadınların istediği lüksü sağlamak için erkekler para peşinde koşar. Bana sorarsanız uygarlığı ve gelişmeyi ortada çıkaran ana babanın evladını daha ileriye götürmesi için yetiştirmesi ve eğitmesidir. Düzen’in sürmesi için sürekli çıkan sorunların sürekli çıkarılan çözümlerle giderilmesi gerekir.

ÇÖZÜM bireysel, toplumsal, ulusal, yerel ve küresel çapta olabilir, fark etmez. O alanın sorumlusu kimse bu işi o yapacaktır. Benim alanımda bireysel alanda ve zihinsel çapta sorunu saptamaktır. SORUN: dilin kötü ve kötüye kullanılmasıdır. ÇÖZÜM ise yaşamın bir yarışı ve dinin sınavı olup bu da   savaş ve barışa çözümü ve kolaylığı getirecek mal ve hizmet üretiminin kaliteli yapılmasıdır. Bu arada bu işi yaparken erdem ve yetkinliğin meşru ve makul, makbul ve muhkem bir surette sergilerken kendi samimi ve ciddi bulunarak insanlığını kazanmak ve safi ve halis olarak insanlığının İslamlığını kurtarmaktır.

Bu anlatımımın oldukça genel ve tümel ve evrensel olduğunu da ve hiç bir kimseye somut ve belirli bir yol göstermediğini de biliyorum. Zaten meramımda bu kimsenin işine karışmayarak ona olabildiğince özgür bir alan bırakmak.. kimsenin mürşidi ve rehberi ve peygamberi olmamaya özen göstermektir. Umarım başarılı olmuşumdur.

Bilgi, saygı, sevgi ve sağlıcakla kalınız.

OSMANZİYA 16.02.2022 Üçyol-İZMİR

http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=1781

MÜSLÜMANLAR NEDEN GERİ KALDILAR

Allah azze ve celle neden müslümanlara yardım etmiyor diye sormuşlar.. dedim ki.. Son bin senede DÜŞÜN-ME'yi (felsefe ve hikmeti) durdurdukları.. son üç yüz senede DÜŞÜN-CE'yi (bilimi ve hukuku) dondurdukları.. için...[OZO]


Örneğin birlik tecellisi.. izafiyet kuramında VAHİDİYET olarak.. teklik cilvesi.. kuantum kurumanda EHADİYET olarak.. açık ve seçik görüldüğü halde..

Tanrı ile bağını kesen insanların KAİNATI ve İNSANI.. zamanı ve mekanı.. TABİATI ve TARİHİ..   harareti ve haraketi.. KUTLEYİ ve IŞIĞI.. grivitasyonu ve radyasyonu.. birbirinden ayırdıklarından.. bunları birleştirme çabalarının arkasındaki HAYRET motivasyonunu ve MAHVİYET emasyonunu göremiyorlar.

Çünkü MÜSLÜMANLAR marifet sekerinde ve muhabbet mekerindedirler.. bir gözlerini Tanrının KUTSALLIĞI örtmüş.. diğerini ahiretin SONSUZLUĞU kapatmış.. bilime sağır ve kuvvete kör olmuşlar bu yüzden de ahiretin tarlası ve esmanın ayine olan dünyaya yüz çevirmişler..

Sonuçta   insaniyet kübra olan İSLAMİYET'i yükseltmeyi bırakın.. İNSAN hak ve hürriyetini dahi koruyamıyorlar.. birbirleriyle didişmekten düşünmeye vakit bulamıyorlar...

OSMANZİYA
16.02.2022 üçyol-izmir
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1835

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 16-Mayıs-2022 Saat 22:34
Kurtarıcı beklemek.. mehdi ve mesihe mütenazır olmak.. halaskar isme müterabbıs bulunmak.. HAZRETİ isadan ve musadan ve muhammedden ya da SAYGIDEĞER marksadan leninden stalinden yada falandan ya da filandan meded ummak gerek bilgi olsun gerek uygulama olsun.. kendin ortaya bir çözüm koymadıkça hiç bir değeri bulunmaz.. benim gibi laf yaparsın.. laf yapacaksak bu benim lafım... ha diyorsun bize en yakın yer ve tarih olarak Mustafa KEMAL ATATÜK'tür.. o zaman dinle:
http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=1781
Eski ve yeni tüm dinler nesh oldu.. Ne yaparsan elinle.. o da gelir seninle...


Düzenleyen osmanziya - 16-Mayıs-2022 Saat 22:43
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1835

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 19-Mayıs-2022 Saat 15:15
Teşekkür ederim.. http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=1781 şu yazıma Atatürkçüsünden ve Kemalistine.. Nurcusuna İslamcına.. kadar tek bir kişinin değerlendirmesi olmaması savım değersizliğini gösterebilir.. fakat değer'lerin bir eğer içerdiğini de bilirseniz doğru ile eğri arasındaki FARK'ı kendimizin bulmasa gerektiğini de anlarsınız.

Sonuçta bazen nedenlere dikkat edersiniz bazen de neticelere.. Ne olursa olsun.. ister olumlu değerlendirelim ister olumsuz.. sonuçta ülke, ulus, siyasal iktidar gibi M.Kemal ATATÜRK Cumhuriyetimizin bileşenlerindendir. Devletin donanımını değiştirmiş, meclis, mahkeme ve kabineye yeni bir şekil vermiştir. Bu sonuç hangi neden ve sebeb ve illet ile olursa olsun önemli ve değerlidir. Müsebbibi olarak kendisini sever ya da sevmezsiniz ancak saygı duymalısınız.

Söz konusu yazı çözümü kişilerden ve olaylardan çıkarıyor.. olgulara ve fikirlere götürüyor.. onun üstündeki arlara va adlara çıkmayı kişinin kendine bırakıyor.. bu arada bu paylaşımınızı web sayfamda paylaşma izni vermenizi isteyeceğim..

DEĞERLİ HOCAM İZİN VERDİ KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM..


Sahin DOĞAN
19 Mayıs bugün. Samsun'a çıkış. Ulusal çevrelerde bayram havası hakim. Muhafazakar ve dindar çevrelerde ise manalı bir sükunet. Atatürk methiyeleri bütün televizyon ekranlarını ihata etmiş durumda. Bu vesileyle Fehmi İlkay Çeçen'in imzalı olarak gönderme nezaketinde bulunduğu "Atatürk'ün Kaleminden Yaratılış ve Din" isimli kitabını okuyorum. Çeçen çok titiz bir işçilikle el yazma belgeler ışığında yaklaşıyor meseleye.

Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam'ı başta olmak üzere Atatürk hakkında onlarca kitap okuduğumu biliyorum. İlkay Çeçen el yazmaları ışığında Atatürk'ün İslam'a, Kur'an'a, Hz. Muhammed'e inanmadığını ispat etmeye çalışıyor.

Kahir ekseriyeti itibariyle dindar camianın da kanaati bu minval üzre. Doğrudan hâli olmamakla birlikte bu yaklaşımın bir nebze peşin hüküm ihtiva ettiğini söylemek gerekiyor.


Diğer tarafta Edip Yüksel, Yaşar Nuri Öztürk gibi bazılarına göre Atatürk halis-muhlis bir müslüman. Hatta adı zikre değmeyen müteveffa birine göre Kur'an hafızı ve evlad-ı Resûl.


Yaklaşık yüz yıldır resmi olarak devlet eliyle Atatürk sevgisi ülkede yaşayan bütün zihinlere ve kalplere zerk edilmeye çalışıldığı halde milyonlarca insan tam aksi bir kanaate sahip hala. Yirmi yıllık muhafazakar ve dindar iktidar deneyimi bu kanaati ne kadar sarstı veya kırdı, tam bilmiyorum. Mustafa İslamoğlu meşhur bir kitabında Atatürk'ün açıkça ateist olduğunu söylüyor ama buna rağmen her fırsatta hazrete rahmet okumaktan geri durmuyor. Sahi ateist birine rahmet okunur mu?

Sanırım Can Dündar'ın "Mustafa" isimli belgeseli doğruya en yakın intibaları veriyor insana. Bence Atatürk bir parça agnostik, melankolik, ilerici, ileri görüşlü, batıcı, yalnız, pragmatist, vatansever, zevk-perest bir idari deha idi. Kişisel bazı zaafları ve inanışları idari deha olma vasfına herhangi bir halel vermez.
Sahin doğan

IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk